Rheilffordd: Camgymeriadau yn costio £50 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Virgin fydd yn gyfrifol am wasanaethau trên ar linell y West Coast am bron i ddwy flynedd arall

Mae "diffyg synnwyr cyffredin llwyr" yn y modd y deliodd Adran Drafnidiaeth San Steffan gyda chytundeb llinell y West Coast wedi costio "o leia' £50 miliwn" i drethdalwyr, yn ôl grŵp o Aelodau Seneddol.

Ond mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn rhybuddio y gallai'r gost "fod yn llawer mwy".

Cyhuddodd y pwyllgor yr adran o wneud "camgymeriadau sylfaenol" a methu a dysgu o "gamgymeriadau blaenorol".

Dywedodd llefarydd ar ran yr adran eu bod wedi cymryd camau i sicrhau na fyddai rhywbeth tebyg yn digwydd eto.

Wrth egluro pam y gallai'r gost fod yn uwch na'r amcangyfrif gwreiddiol, dywedodd yr AS Llafur Margaret Hodge, cadeirydd y pwyllgor: "Os ydych yn ystyried y gost o oedi buddsoddiad yn y llinell, a'r effaith posib ar gystadlaethau masnach eraill, yna bydd y gost derfynol i'r trethdalwr yn llawer iawn uwch."

Virgin

Daeth y broses o ddewis cwmni i gynnal llinell y West Coast i ben yn ddisymwth pan ddaeth hi i'r amlwg fod yr Adran Drafnidiaeth wedi gwneud camgymeriadau.

O ganlyniad, cwmni Virgin Trains fydd yn cynnal y gwasanaeth am bron i ddwy flynedd eto.

Mae'r llinell yn cysylltu gogledd Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a chanoldir Yr Alban â Llundain.

Virgin sydd wedi bod yn gyfrifol am y gwasanaeth ers 1997.

Ond ym mis Awst cyhoeddodd yr Adran Drafnidiaeth fod cwmni First Group wedi ennill cytundeb newydd fyddai'n para am 13 mlynedd.

Wedi her gyfreithiol gan Virgin, rhoddwyd y gorau i'r broses dendro, ac fe gomisiynwyd y gŵr busnes Sam Laidlaw i gynnal ymchwiliad annibynnol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol