Un o blant Ysgol Groeslon yn dangos ei anfodlonrwydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Sêl bendith i gau tair ysgol?

27 Chwefror 2013 Diweddarwyd 09:14 GMT

Mae disgwyl i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo cynllun ddydd Mercher i ad-drefnu addysg gynradd yn ardal y Groeslon ger Caernarfon.

Y bwriad yw codi ysgol gynradd newydd yn y pentre' i wasanaethu cymunedau'r Groeslon, Carmel a Bron y Foel.

Ond byddai'r cynllun yn golygu cau ysgolion Carmel a Bron y Foel ac mae yna anfodlonrwydd ynglyn â hynny.

Mwy gan Alun Rhys.