BBC Cymru Fyw

Amseroedd ymateb y Gwasanaeth Ambiwlans yn gwella

Published
image captionDyw'r Gwasanaeth Ambiwlans heb gyrraedd targed Llyowdraeth Cymru o 65%.
Mae amseroedd ymateb y Gwasanaeth Ambiwlans wedi gwella am y tro cyntaf ers mis Awst, yn ôl yr ystadegau mwyaf diweddar.
Ym mis Ionawr fe wnaeth y gwasanaeth ymateb i 59.6% o'r galwadau mwyaf brys (sef categori A) o fewn wyth munud.
Roedd hynny'n cymharu â 56.1% yn Rhagfyr.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 65% ar gyfer y gwasanaeth.
Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth fod eira wedi rhoi mwy o bwysau ar y gwasanaeth yn ystod mis Ionawr.
Yn ôl y ffigyrau roedd yna 14,600 (gostyngiad o 5.9%) yn llai o alwadau categori A fis diwethaf.
Dywed y gwrthbleidiau nad yw'r ffigyrau yn dal yn ddigon da - a hynny o ystyried fod y gwasanaeth wedi methu a chwrdd â tharged y llywodraeth am gyfnod o wyth mis.

Straeon perthnasol

  • Adolygu'r gwasanaeth ambiwlans