Dathlu 25 mlynedd ers cyhoeddi'r Beibl Cymraeg Newydd

Cyhoeddwyd
Y Beibl Cymraeg NewyddFfynhonnell y llun, Geraint Tudur
Disgrifiad o’r llun,
Bydd adnodau o'r Beibl Cymraeg yn cael eu rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol ar Fawrth 1

Mae arweinyddion eglwysi yn uno i ddathlu 25 mlynedd ers cyhoeddi'r Beibl Cymraeg Newydd.

Cyhoeddwyd y cyfieithiad cyntaf o'r Beibl cyfan i'r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan yn 1588.

Yn 1988 cyhoeddwyd y cyfieithiad modern cyflawn, cyntaf, o'r Beibl.

I nodi'r pen-blwydd ar Fawrth 1 mae'r Eglwysi yn annog pobl ledled Cymru i rannu eu hoff adnodau o'r Beibl drwy gyfrwng rhwydweithiau cymdeithasol megis Facebook a Twitter.

Dywedodd Watcyn James o Gymdeithas y Beibl ei bod hi bron yn amhosib deall hanes Cymru heb wybod rhywbeth am y Beibl.

"Allwch chi ddychmygu Cymru heb emynau?" gofynnodd.

Perthnadol

"Ac mae'r rheiny wedi tyfu allan o'n profiad o'r Beibl.

"Oni bai am Feibl yr Esgob William Morgan mae peryg y byddai'r iaith Gymraeg wedi darfod o'r tir.

"Dwi ddim yn credu ein bod yn sylweddoli faint o ddyled sydd arnom i'r rhai sydd wedi cymryd oes yn cyfieithu a gweithio i ddod â neges y Beibl yn berthnasol i'n cenhedlaeth ni," meddai.

Ffynhonnell y llun, Beibl.net
Disgrifiad o’r llun,
Mae modd lawrlwytho beibl.net i ffôn symudol

Yn ogystal â dathlu pen-blwydd y Beibl Cymraeg Newydd bydd yna ddathlu hefyd i nodi'r ffaith fod y gwaith o roi'r Beibl cyfan ar-lein wedi ei gwblhau.

Arfon Jones, Swyddog Maes GiG (Gobaith i Gymru) wnaeth y rhan fwyaf o'r gwaith o baratoi'r wefan.

Dywedodd fod modd lawrlwytho beibl.net i ffôn symudol a bod llawer yn defnyddio'u ffonau i ddarllen y wefan.

"Bu chwyldro mawr pan ddechreuwyd argraffu llyfrau ac mae'r eglwys wedi gwneud defnydd llawn o hynny dros y blynyddoedd," meddai.

"Mae'n bwysig bod yr eglwys yn defnyddio'r chwyldro sy'n digwydd ar hyn o bryd yn y byd digidol."

Dywedodd Rhys Llwyd, gweinidog ar Eglwysi Caersalem Caernarfon, Calfaria Penygroes ac Ebeneser Llanllyfni, ei bod yn bwysig i bob cenhedlaeth cael gair Duw yn ei iaith ei hun.

"Yn ein heglwys yng Nghaernarfon rydyn ni'n defnyddio beibl.net - yn ei roi ar sgrin," meddai.

Roedd yn meddwl bod rhannu adnodau o'r Beibl ar rwydweithiau cymdeithasol yn syniad da.

"Mae'n grêt," meddai.

"Mae'n ffordd dda o ddod â'r Beibl yn fyw yn hytrach 'na cael ei adael ar silff yn y capel.

"Mae pobl nawr yn ei drafod gyda'i gilydd ar rwydweithiau cymdeithasol.

"Byddaf yn annog pobl i ddefnyddio #beiblibawb ar Fawrth 1."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol