Cynlluniau gwerth £700,000 i adfywio tref Y Barri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hyd at 400,000 o bobl yn arfer tyrru i'r Barri yn yr 1930au

Mae Ynys y Barri yn adnabyddus i genedlaethau o bobl sydd wedi bod yno ar wyliau, neu i wylwyr cyfres Gavin a Stacey yn fwy diweddar.

Ond nawr mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yr ardal yn cael ei hailddatblygu fel cyrchfan dwristiaeth.

Bydd yr hen wersyll Butlin's, a gaeodd ei ddrysau 17 mlynedd yn ôl, yn cael ei droi'n ganolfan gymunedol.

Bydd gwaith ar ran gynta'r prosiect, gwerth £692,000, yn dechrau yn syth.

Mae 'na gynlluniau hefyd i wella rhannau eraill, gan gynnwys y promenâd dwyreiniol.

Mae Ynys y Barri wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr ers 150 o flynyddoedd.

Ar ei anterth yn 1934, fe ddenodd 400,000 o ymwelwyr yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Gavin and Stacey

Ond daeth Y Barri i sylw'r cyhoedd eto trwy gyfres gomedi'r BBC Gavin and Stacey, stori am berthynas rhwng merch o'r Barri a'i chariad o Essex.

Roedd 'na dair cyfres o'r rhaglen, a ysgrifennwyd gan Ruth Jones a James Corden, oedd hefyd yn actio rhannau ffrindiau Gavin a Stacey.

Butlin's oedd un o atyniadau enwoca'r dre', ond cafodd ei werthu yn yr 1980au hwyr cyn cae yn derfynol.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Rhoddwyd Y Barri yn ôl ar y map yn sgil llwyddiant cyfres Gavin and Stacey

Cafodd tai eu hadeiladu ar ran o'r safle.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, sy'n ariannu rhan gynta'r prosiect, bydd y gwaith adfywio yn creu "gofod digwyddiadau" fydd yn caniatáu cyngor Bro Morgannwg a'r gymuned leol i gynnal gweithgareddau.

Bydd maes parcio dros dro i drigolion ac ymwelwyr hefyd yn cael ei godi fel rhan o'r cynllun.

'Pellgyrhaeddol'

Meddai Huw Lewis, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros Adnewyddu: "Mae rhan gynta'r gwaith hwn yn dechrau gydag ailddatblygu hen safle Butlin's ar Ynys y Barri, sy'n rhan ganolog o adfywio'r Barri.

"Bydd buddianau pellgyrhaeddol i'r Barri a'r ardal gyfagos, gyda mwy o gyfleusterau i drigolion ac ymwelwyr."

Ers 2010, mae'r llywodraeth yn dweud eu bod wedi addo £6.5 miliwn tuag at 35 o brosiectau yn Y Barri.

"Y gwaith ar Nell's Point yw rhan gynta'r ymdrech i adfywio'r safle ond y gwir nod yma yw denu buddsoddiad o'r sector preifat ar gyfer safle aml-bwrpas ar gyfer pob tywydd," ychwanegodd Mr Lewis.

Pryderon

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Mercher, dywedodd Steffan William, cynghorydd Plaid Cymru ar gyngor Bro Morgannwg, ei fod yn croesawu'r buddsoddiad ond yn pryderu am y diffyg manylion.

"Un cyfle gawn ni i wneud hyn yn iawn ac ar hyn o bryd bach iawn yw'r manylion.

"Dwi'n pryderu am y diffyg ymgynghori sydd wedi bod hyd yma," meddai.

"Dwi'n credu fod angen i ni feddwl am ffyrdd o ddenu twristiaeth a hynny heb fod ar draul yr ardal leol. Mae modd gwneud hynny os wnawn ni feddwl yn ddychmygus ac yn greadigol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol