Cyngor Sir Penfro yn tynnu briwgig oddi ar fwydlenni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y briwgig a brofodd yn bositif am gig ceffyl ei ddosbarthu fis Rhagfyr diwetha'

Mae Cyngor Sir Penfro wedi tynnu pob cynnyrch briwgig eidion o'u hysgolion, cartrefi gofal a chanolfannau dydd wedi i gig ceffyl gael ei ddarganfod yn un o'r bwydydd.

Cafodd y cig ei ddarganfod mewn briwgig wedi'i rewi.

Mae'r cyngor yn aelod o'r Consortiwm Prynu Cymreig (CPC), sy'n galluogi awdurdodau lleol i brynu cynnyrch a gwasanaethau ar y cyd.

Roedd un o'r cytundebau yma, dan reolaeth Cyngor Caerffili, ar gyfer prynu cig.

Roedd samplau blaenorol o'r briwgig - a gyflenwyd gan gwmni Welsh Brothers Foods o Gasnewydd - wedi profi'n negatif fis diwetha'.

Cafodd y cig a brofodd yn bositif ei ddosbarthu yn ystod mis Rhagfyr y llynedd.

Gallai'r briwgig fod wedi cael ei roi i ysgolion Sir Benfro, yn ogystal â chartrefi gofal a chanolfannau dydd o fewn y sir.

'Sioc enfawr'

O ganlyniad i'r cyhoeddiad gan Welsh Bros, mae pob cynnyrch briwgig wedi cael ei dynnu oddi ar fwydlenni'n syth.

Dywedodd Alan Haycock, Rheolwyr Gyfarwyddwr Welsh Bros, fod y cyfan yn "sioc enfawr" iddyn nhw a bod un o'u cyflenwyr wedi eu siomi.

Pwysleisiodd nad oedd y cyflenwyr dan sylw yn dod o Gymru.

"Rydym yn gwneud cymaint i hyrwyddo cynnyrch Prydeinig o ansawdd uchel," meddai Mr Haycock.

"Fe dderbynion ni e-bost neithiwr. Roedd prawf wedi dod 'nôl yn bositif. 'Da ni ddim wedi gweld y dystysgrif eto.

"Mae hyn i gyd yn destun ymchwiliad gan yr asiantaeth safonau masnach ac rydym yn disgwyl gwybodaeth bellach.

"Rydym yn brysur iawn yn cysylltu â'n cwsmeriaid ac yn rhoi gwybod iddyn nhw."

Ymchwiliad

Dywedodd David Davies AS, cadeirydd y pwyllgor ar faterion Cymreig: "Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd a'r heddlu'n arwain yr ymchwiliad i'r mater difrifol hwn a dyw'r pwyllgor ddim eisiau tanseilio'r ymchwiliad hwnnw....

"Rydym yn barod i gynnal ein hymchwiliad ein hunain os bydd angen."

Mae un arall o gyflenwyr Cyngor Sir Penfro, cwmni Sodexo, hefyd wedi cadarnhau fod profion wedi darganfod cig ceffyl yn rhai o'u cynnyrch nhw.

O ganlyniad, mae Sodexo wedi tynnu pob un o'u cynnyrch cig eidion wedi'i rewi o'r gadwyn gyflenwi yn y DU.

Yn y cyfamser, dywed Tîm Safonau a Diogelwch Bwyd y cyngor eu bod yn ymweld â safleoedd cyflenwi cig sydd heb gael eu harchwilio yn y 12 mis diwetha' i wirio dogfennau a phrosesau.

Bydd samplau yn cael eu cymryd os oes unrhyw bryderon ynglŷn â chynnyrch.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol