BBC Cymru Fyw

Lluniau o fywyd Cymraeg Caerdydd mewn arddangosfa newydd

Published
image copyrightMenter Caerdydd
image captionMae'r arddangosfa yn yr Hen Lyfrgell yng nghanol Caerdydd tan fis Mai

Am dri mis fe fydd modd i'r cyhoedd weld arddangosfa o fywyd Cymraeg Caerdydd dros y blynyddoedd.

Mae'r arddangosfa, "Byw yn y Ddinas" i'w gweld fel rhan o arddangosfa ehangach Stori Caerdydd yn Yr Hen Lyfrgell sydd yng nghanol dinas Caerdydd.

Cafodd yr arddangosfa ei hagor yn swyddogol ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Mae'n cofnodi bywyd Cymraeg y ddinas ddoe a heddiw.

Mae Stori Caerdydd yn cynnig cyfle i elusennau neu sefydliadau yn y ddinas i arddangos eu hanes yno am gyfnodau.

Tro Menter Caerdydd ydi am y tri mis nesaf.

Cyfres o baneli a gwrthrychau yw'r arddangosfa sy'n adrodd hanes bywyd Cymraeg.

Penblwyddi

Fe ddaw ym mlwyddyn penblwydd y papur bro yn 30 oed eleni ac mae Clwb Ifor Bach hefyd yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu.

Dywedodd Llinos Williams o'r Fenter bod y Clwb a'r papur wedi bod o gymorth iddyn nhw wrth lunio'r arddangosfa.

"Wrth iddyn nhw ddathlu eleni roedden nhw o fudd i ni ac yn gwbl gefnogol," meddai.

"Fe wnaethom gais i'r 5,000 o bobl sy'n derbyn ein negeseuon e-bost am luniau, atgofion a dyfyniadau pobl.

"Fe gawson ni ymateb gwych ac mae'r arddangosfa yn ffrwyth yr ymateb hwnnw.

"Roedd Stori Caerdydd eisiau gwneud mwy am yr iaith yn y ddinas ac felly roedd yn gyfle i ni fel Menter gyd-weithio gyda nhw."

Bydd "Byw yn y Ddinas" hefyd yn arddangos hanes Menter Caerdydd a Gŵyl Tafwyl, a hanes Addysg Gymraeg yn y ddinas, gan gynnwys atgofion un o ddisgyblion a fynychodd Ysgol Gymraeg cyntaf yn ddinas, Ysgol Bryntaf.

Mae hanes y sin gerddoriaeth Cymraeg yng Nghaerdydd a hanes chwaraeon Cymraeg y ddinas hefyd yn cael ei arddangos.

Wrth agor yr arddangosfa dywedodd y Gweinidog â Chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, Leighton Andrews, bod hi'n "dangos yn effeithiol hanes a thaith yr iaith yng Nghaerdydd dros y degawdau".

"Mae hyn yn hynod o ddiddorol wrth i ganlyniadau diweddaraf y Cyfrifiad ddangos bod Caerdydd yn mwynhau cynnydd yn y niferoedd o siaradwyr Cymraeg.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n sicrhau cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, ac mae digwyddiadau cymunedol fel hyn yn gonglfaen i'n strategaeth iaith Gymraeg, sef Iaith byw iaith fyw."

image copyrightMenter Caerdydd
image captionCafodd yr arddangosfa ei hagor yn swyddogol ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dolenni perthnasol ar y we

  • Menter Caerdydd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol