Achub dyn o dân mewn fflat

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei achub o dân mewn fflat yng Ngwynedd yn oriau man fore Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r fflat ym Mhentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, am 1:00am.

Doedd y dyn ddim wedi ei anafu, ac fe gafodd brofion yn y fan a'r lle gan barafeddygon.

Credir bod y tân wedi dechrau pan gafodd sosban ei gadael ar y popty.

Bu criwiau o ddiffoddwyr o Harlech a'r Bermo ar y safle am gyfnod.