Achub dau o lethrau'r Wyddfa

Cyhoeddwyd

Fe gafodd dau o bobol eu hachub gan hofrennydd yr Awyrlu ar ôl mynd i drafferthion ar yr Wyddfa nos Fercher.

Fe ddaeth yr hofrennydd o hyd i'r dyn a'i fab, sydd yn ei arddegau, ar ôl gweld olion traed yn yr eira ger Crib Goch sydd 2,200 troedfedd o uchder.

Cafodd y ddau eu cludo gan yr hofrennydd i Lanberis.

Ni chafodd y ddau eu hanafu.

Dywedodd achubwyr nad oedd y ddau wedi gwisgo'n addas ar gyfer y tywydd oer.