Eisteddfod yr Urdd yn Llundain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cynhelir yr Eisteddfod yng Nghapel Jewin, Llundain

Mae disgwyl i gannoedd o Gymry Cymraeg sy'n byw tu allan i Gymru dyrru i Gapel Jewin, Barbican yn Llundain ar gyfer Eisteddfod Ranbarthol yr Urdd i gystadleuwyr tu allan i Gymru ddydd Sadwrn.

Bydd yn cael ei hagor yn swyddogol gan y newyddiadurwr Huw Edwards.

Cynhaliwyd yr Eisteddfod ranbarthol hon am y tro cyntaf yn 2006, gan fod mwy a mwy o aelodau tu allan i Gymru eisiau cystadlu.

Cychwynnodd fel Eisteddfod eithaf bach yng Nghaerdydd, gyda weithiau dim ond tua 6 yn cystadlu, ond llynedd fe'i cynhaliwyd yn Llundain am y tro cyntaf a gwelwyd dros 200 o blant a phobl ifanc ar y llwyfan.

'Digwyddiad traddodiadol'

Bydd yr Eisteddfod eleni yn Llundain yn rhan o benwythnos o ddathliadau Gŵyl Dewi ac yn gyfle i amlygu diwylliant Cymru.

Dywedodd Leah Owen-Griffiths, trefnydd yr Eisteddfod yn Llundain: "Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ddigwyddiad pwysig yn y calendr Cymreig, yn denu bron i 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

"Gyda nifer gynyddol o Gymry yn setlo tu allan i Gymru, gyda thua 300,000 yn Llundain, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig rhoi cyfle i blant gystadlu yn yr Eisteddfod.

"Yn y gorffennol, rydym wedi cael cystadleuwyr o Singapore, Bahrain a myfyrwyr sydd yn astudio dramor sydd yn teithio i Lundain yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod

"Eleni bydd yr Eisteddfod yn rhan o benwythnos llawn digwyddiadau i ddathlu Gŵyl Ddewi ac yn amlygu'r diwylliant Cymreig yn Llundain".

Dywedodd Julie Sullivan, Pennaeth Ysgol Gymraeg Llundain: "Mae Eisteddfod Llundain yn gyfle gwych i blant Ysgol Gymraeg Llundain gystadlu yn y digwyddiad traddodiadol hwn sydd yn dathlu'r iaith Gymraeg.

"Yng Nghymru, mae gan bob plentyn gyfle i gystadlu ac mae'n anhygoel gweld sut mae plant ein hysgol yn datblygu eu hyder, iaith a sgiliau perfformio o ganlyniad.

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal eleni yn ardal Sir Benfro rhwng 27 Mai 27 a Mehefin 1.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol