BBC Cymru Fyw

Ffermwr pysgod wedi colli achos iawndal gwerth £2m

Published
image copyrightWales News Service
image captionHonnodd Mr Dodson fod ei stoc pysgod carp gwerth £250,000 wedi cael ei bwyta gan ddyfrgwn
Mae perchennog fferm bysgod, honnodd fod ei fusnes wedi mynd i'r gwellt ar ôl i ddyfrgwn fwyta ei holl stoc, wedi colli ei achos i dderbyn £2 miliwn o iawndal gan Asiantaeth Amgylchedd Cymru.
Dydd Iau dyfarnodd y Barnwr Andrew Keyser QC o blaid yr asiantaeth yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd.
Gorchymynnodd y barnwr i Brian Dodson, 60 oed, gyfrannu traean o'r £30,000 a gostiodd yr achos i'r asiantaeth.
Dywedodd Mr Dodson wrth y barnwr na fyddai'n gallu talu'r £10,000 ac fe fyddai'n rhaid iddo fynd yn fethdalwr.

'Prosesau naturiol'

Roedd Mr Dodson wedi honni bod ei fusnes yn Nhregarth ger Bangor wedi mynd i'r gwellt ar ôl i ddyfrgwn fwyta ei holl stoc o 22,000 pysgod carp.
Fe wnaeth ddwyn achos yn erbyn yr asiantaeth.
Honnodd bod y storc werth £250,000.
Honnodd bod yr asiantaeth wedi gweithredu'n anghyfreithlon gan adeiladu gwelyau i'r dyfrgwn yn y gobaith y bydden nhw'n magu yn Afon Cegin, llai na dwy filltir o'r fferm bysgod.
Hawliodd iawndal o £2 miliwn gan yr asiantaeth - swm fyddai, yn ei dyb ef, wed ei ddigolledu am yr incwm y byddai wedi cael gan bysgotwyr oedd yn defnyddio ei bysgodfa.
Clywodd y llys fod y busnes wedi mynd i'r wal a bod Mr Dodson nawr yn dibynnu ar fudd-daliadau salwch.
Ond dydd Iau dywedodd y barnwr nad oedd yr asiantaeth wedi adeiladau'r gwelyau.
Ychwanegodd: "Cafodd y gwelyau eu hadeiladau fel rhan o weithred gymunedol gafodd ei drefnu gan bobl eraill yn hytrach na'r asiantaeth.
"Roedd y cynnydd yn niferoedd y dyfrgwn yn ymwneud â phrosesau naturiol yn hytrach na'u bod yn cael eu hail gyflwyno i'r cynefin."
Dywedodd nad oedd gan yr asiantaeth ddyletswydd gofal i hysbysu Mr Dodson fod dyfrgwn yn yr ardal ac mai ei ddyletswydd ef oedd darganfod y wybodaeth hynny.

Straeon perthnasol

  • Ffermwr pysgod yn ceisio hawlio £2m