Cŵn: Ymosodiadau'n codi yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cododd y nifer o bobl gafodd eu cnoi neu daro gan gi o 237 ym 1999 i 410 yn 2011/12

Fe gafodd mwy o bobl driniaeth ysbyty ar ôl i gŵn peryglus ymosod arnyn nhw'r llynedd nag ar unrhyw gyfnod arall yn ystod y degawd diwethaf.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod 410 o bobl wedi cael triniaeth ysbyty yn ystod 2011/2012.

Mae hynny bron a bod yn ddwbl y ffigwr yn ystod 2000-2001.

Mae Llywodraeth Cymru'n ystyried deddfu i geisio delio â chŵn peryglus, a Mawrth 1 yw diwrnod olaf y cyfnod ymgynghori.

'Pryderus iawn'

Yn ôl y RSPCA mae perchnogion yn gadael eu cŵn fod "allan o reolaeth".

Dywed Gethin Russell-Jones o RSPCA Cymru fod Deddf Cŵn Peryglus 1991 wedi bod yn aneffeithiol ac wedi "mynd i'r afael â'r broblem anghywir".

"Y brif broblem yw'r perchnogion.

"Pam mae gymaint ohonynt yn gadael eu cŵn i golli rheolaeth?"

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadw cofnodion o dderbyniadau i ysbytai a'r rhesymau amdanyn nhw ers i Llywodraeth Cymru gymryd cyfrifoldeb am y gwasanaeth iechyd yn 1999.

Cafodd 237 o bobl eu trin am ymosodiadau gan gŵn yn y flwyddyn honno o'i gymharu â 410 yn 2011/12.

Roedd traean o'r bobl ddioddefodd ymosodiadau yn 2011/12 o dan 14 oed.

Mae'r elusen cŵn yr Ymddiriedolaeth Cŵn yn "bryderus iawn" ynghylch y ffigyrau diweddaraf.

Ymgynghoriad

Dywedodd rheolwr ymgyrchoedd yr elusen, Siân Edwards: "Mae atal ymosodiadau cŵn yn allweddol o ran sicrhau gwell diogelwch i'r cyhoedd ac mae angen mesurau newydd fydd yn rhoi mwy o gyfrifoldeb ar berchnogion cŵn ymosodol."

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu deddfu i ddelio â chŵn ymosodol gan ddweud eu bod yn "benderfynol" i warchod pobl.

Mae eu cynigion yn cynnwys Rhybuddion Rheoli Cŵn fyddai'n adnabod cŵn sydd allan o reolaeth a gorfodi perchnogion i'w rheoli'n well.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol