Y Tywysog Charles a Duges Cernyw yn ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Nghymru

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn ymweld â Chymru ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Yng Nghaerdydd fe fyddan nhw'n bresennol yn y gwasanaeth cenedlaethol yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr.

Archesgob Cymru Dr Barry Morgan fydd yn arwain y gwasanaeth ac ymhlith y gynulleidfa hefyd y bydd aelodau o Lywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol.

Yn ddiweddarach yn y dydd bydd y cwpl yn ymweld â Choleg Cerdd a Drama Cymru yn y brifddinas.

Telynorion

Yn ystod yr ymweliad fe fyddan nhw'n mynychu cyngerdd Gŵyl Ddewi.

Bydd y Delynores Frenhinol Hannah Stone a'r gyn-delynores Frenhinol Catrin Finch yn perfformio.

Bydd y cyngerdd yn cynnwys perfformiad o 'Cambria's Homage to our Empress Queen' - gafodd ei ysgrifennu gan John Thomas ar gyfer y Frenhines Victoria yn 1897.

John Thomas oedd y cyntaf i gael ei benodi fel Telynor Brenhinol ac mae hi'n gan mlynedd ers iddo farw.

Yn ystod yr ymweliad bydd y Tywysog yn derbyn rhodd o glarinét.

Daw'r pren ar gyfer yr offeryn o goedwigoedd Tanzania sy'n rhan o brosiect elusen Size of Wales.

Cafodd yr elusen ei lansio gan Dywysog Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn 2010.

Y Frenhines

Erbyn hyn mae'r elusen wedi cwblhau ei darged o godi £2 miliwn er mwyn amddiffyn 2 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol - ardal sy'n cyfateb i faint Cymru.

Wedi ymweliad y Tywysog a'r Dduges ddydd Gwener fe fydd Y Frenhines yn ymweld ag Abertawe ddydd Sadwrn.

Fe fydd hi'n cymryd rhan mewn seremoni draddodiadol o gyflwyno cennin i aelodau Trydydd Bataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol.

Y Frenhines yw Prif Gyrnol y Gatrawd.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas.