Agoriad swyddogol i ysgol Gymraeg newydd Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ysgol y Cwm via Cyngor Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yn yr agoriad swyddogol ar Ddydd Gŵyl Dewi

Mae ysgol Gymraeg ddiweddara cyngor Dinas Abertawe wedi ei hagor yn swyddogol.

Ar y dechrau bydd Ysgol Gymraeg y Cwm yn darparu ar gyfer 25 o ddisgyblion yn y dosbarthiadau meithrin a derbyn.

Bydd yn derbyn plant o ardaloedd Winch-Wen, Bôn-y-maen, Pentre-chwyth, St. Thomas a Phort Tennant.

Mae disgwyl i nifer y disgyblion gynyddu bob blwyddyn ac y bydd yn datblygu yn ysgol gynradd llawn maint.

Mae yna 11 o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y sir erbyn hyn.

Dywedodd Will Evans aelod o Gabinet Abertawe gyda chyfrifoldeb am addysg fod y galw am addysg Gymraeg yn parhau i dyfu.

"Rydym yn ceisio cwrdd ag anghenion a gofynion rhieni a rhwystro plant rhag gorfod gadael eu cymunedau er mwyn mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg."

'Edrych ymlaen'

Dywedodd Rhian James Collins, pennaeth yr ysgol, bod staff a disgyblion wedi ymgartrefu yno a bod 'na falchder yn nyfodol yr ysgol.

"Rydym yn edrych ymlaen at y dyfodol.

"Mae 'na botensial enfawr am dwf a datblygiad yma.

"Rydym yn edrych ymlaen at sefydlu'r ysgol o fewn y gymuned leol a darparu amgylchedd hapus a gofalus i'r holl ddisgyblion."

Fe wnaeth Jaci Gruffudd, Cadeirydd Llywodraethwyr, ganmol staff y cyngor sir, y gymuned, a staff yr ysgol i wireddu'r prosiect.

"Mae hi wedi bod yn amser cyffrous iawn.

"Mae'r gwaith paratoi sydd ei angen i agor Ysgol Gymraeg y Cwm wedi bod yn bartneriaeth go iawn rhwng pawb."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol