Cadeirydd Caerdydd Dato' Chan Tien Ghee yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Dato' Chan Tien Ghee (ar y chwith) gyda'r rheolwr Malky Mackay a'r perchennog Vincent Tan

Mae Clwb Pêl-Droed Caerdydd wedi cadarnhau bod Dato' Chan Tien Ghee, sy'n cael ei adnabod fel TG gan y cefnogwyr, wedi ymddiswyddo fel cadeirydd.

TG oedd y dyn a berswadiodd Vincent Tan i brynu rhan o'r clwb pan oedd yn wynebu trafferthion ariannol.

Mae'r dyn o Malaysia wedi bod yn gyfarwyddwr i Gaerdydd ers Mai 2009 ac yn gadeirydd ers Mai 2010.

Dywedodd y clwb mewn datganiad: "Rydym yn dymuno cadarnhau bod Dato' Chan Tien Ghee wedi ymddiswyddo fel Cadeirydd a chyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Caerdydd.

"Mae TG yn dechrau gyrfa newydd a diddordebau busnes sydd angen ei holl sylw.

"Oherwydd cyfyngiadau amser a phellter, mae TG yn teimlo nad yw'n medru cyflawni ei waith fel Cadeirydd ac aelod o fwrdd Clwb Pêl-droed Caerdydd.

"Mae ein dyled i TG yn fawr, ac ers ymuno yn 2010 bu'n rhan o welliant y clwb i'w safle presennol, a hoffwn gofnodi ein diolchgarwch am ei gyfraniad amhrisiadwy a'i ymdrechion.

"Rydym yn dymuno'r gorau i TG yn ei swyddogaethau newydd."

'Mwy o ail-frandio?'

Bu'n wythnos gythryblus i'r clwb, er bod ganddyn nhw fantais o wyth pwynt ar frig y Bencampwriaeth ac yn ffefrynnau i esgyn i'r Uwch Gynghrair y tymor nesaf.

Yn gynharach yn yr wythnos, dywedodd y perchennog Vincent Tan y byddai'n gadael os fyddai cefnogwyr yn gwneud sylwadau dilornus amdano.

Bu sibrydion hefyd ei fod yn ystyried newid enw'r clwb i 'Dreigiau Caerdydd', ond mae o bellach wedi dweud na fydd hynny'n digwydd.

Mae Tan, sydd yn berchen ar gyfoeth o $1.3 biliwn yn ôl amcangyfrifon, wedi awgrymu y bydd mwy o "ail-frandio" os fydd y clwb yn ennill dyrchafiad.

Eisoes mae'r clwb wedi newid lliw eu crysau o las i goch, ac wedi newid bathodyn y clwb.

Yn y cyfamser mae'r rheolwr Malky Mackay wedi galw ar Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Caerdydd i "ymddiried" yn Tan, gan danlinellu'r buddsoddiad ariannol y mae wedi gwneud i'r clwb.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol