Gwrthwynebiad trigolion i safle sipsiwn

Mae'r cae hwn yn Llansamlet yn un o'r safleoedd posib Image copyright Hilary Jenkins
Image caption Mae'r cae hwn yn Llansamlet yn un o'r safleoedd posib

Mae ymgyrchwyr yn dweud bod mwy na 4,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu ail safle i sipsiwn a theithwyr yn Llansamlet, Abertawe.

Mae'r unig safle parhaol arall yn yr ardal yn llawn ac mae disgwyl i Gyngor Abertawe ddod o hyd i ragor o le.

Mae pum safle yn y ddinas - Cocyd, Llansamlet, Penderry a dau yng Ngorseinon - wedi eu clustnodi fel posibiliadau.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i ben ar Fawrth 31.

Mae mudiad sy'n galw eu hunain Llansamlet yn erbyn Ail Safle i Deithwyr yn dweud nad ydynt yn gwrthwynebu ail safle yn y ddinas ond dydyn nhw ddim yn credu y dylai'r safle fod yn eu hardal nhw.

Yn ôl eu cadeirydd, Hilary Jenkins: "Does dim byd gennym yn erbyn sipsiwn neu deithwyr. Ond dyw'r safle hwn ddim yn briodol.

"Dylen nhw ddim fod yn ystyried Llansamlet gan fod safle parhaol yma eisoes a safle dros dro.

"Mae mannau mwy priodol yn Abertawe".

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Mae ymgynghoriad tri mis ar y gweill yn Abertawe ac mae croeso i bawb i wneud sylwadau ar y cynigion.

"Mae'n bwysig bod y broses ymgynghori yn cael ei chwblhau cyn i swyddogion y cyngor roi eu barn ar y cynllun."

Straeon perthnasol