Gwrthwynebiad trigolion i safle sipsiwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hilary Jenkins
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cae hwn yn Llansamlet yn un o'r safleoedd posib

Mae ymgyrchwyr yn dweud bod mwy na 4,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu ail safle i sipsiwn a theithwyr yn Llansamlet, Abertawe.

Mae'r unig safle parhaol arall yn yr ardal yn llawn ac mae disgwyl i Gyngor Abertawe ddod o hyd i ragor o le.

Mae pum safle yn y ddinas - Cocyd, Llansamlet, Penderry a dau yng Ngorseinon - wedi eu clustnodi fel posibiliadau.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i ben ar Fawrth 31.

Mae mudiad sy'n galw eu hunain Llansamlet yn erbyn Ail Safle i Deithwyr yn dweud nad ydynt yn gwrthwynebu ail safle yn y ddinas ond dydyn nhw ddim yn credu y dylai'r safle fod yn eu hardal nhw.

Yn ôl eu cadeirydd, Hilary Jenkins: "Does dim byd gennym yn erbyn sipsiwn neu deithwyr. Ond dyw'r safle hwn ddim yn briodol.

"Dylen nhw ddim fod yn ystyried Llansamlet gan fod safle parhaol yma eisoes a safle dros dro.

"Mae mannau mwy priodol yn Abertawe".

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Mae ymgynghoriad tri mis ar y gweill yn Abertawe ac mae croeso i bawb i wneud sylwadau ar y cynigion.

"Mae'n bwysig bod y broses ymgynghori yn cael ei chwblhau cyn i swyddogion y cyngor roi eu barn ar y cynllun."

Straeon perthnasol