Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am 'Senedd go iawn'

Kirsty Williams Image copyright PA
Image caption Dywedodd Kirsty Williams bod angen mwy o bwerau ar y Cynulliad Cenedlaethol

Dylid datganoli mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol fel cam tuag at "Senedd go iawn" yng Nghaerdydd, medd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig.

Daeth yr alwad yng nghyflwyniad y blaid i Gomisiwn Silk, sy'n ystyried a ddylid rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad.

Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol y dylid rheoli carchardai a phlismona o Fae Caerdydd yn ogystal.

Mae Comisiwn Silk eisoes wedi cyhoeddi un adroddiad sy'n dweud y dylai'r Cynulliad gael rhai pwerau i amrywio trethi.

Oed pleidleisio

Yn eu tystiolaeth i Gomisiwn Silk, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud eu bod yn cynnig cynlluniau i "hybu'r Cynulliad Cenedlaethol gan symud yn agosach at Senedd go iawn i Gymru".

Maen nhw am weld y Cynulliad yn cael yr hawl i newid trefniadau etholiadau lleol, gan gynnwys y grym i ostwng yr oed pleidleisio i 16.

Maen nhw hefyd am weld pwerau dros reoleiddio darlledu a phenderfyniadau am gynllunio ynni yn cael eu datganoli.

Dywedodd y blaid bod angen model newydd i ddatganoli er mwyn egluro'n llawn pa bwerau sydd gan y Cynulliad a pha bynciau polisi sy'n parhau o dan reolaeth San Steffan.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams: "Rwy'n hynod falch o gredo'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig y dylid sicrhau hunan reolaeth i Gymru, ac rwy'n credu bod ein cyflwyniad heddiw yn dilyn y traddodiad yna.

"Roedd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn rhan o sefydlu Comisiwn Silk gan ein bod yn credu bod rhaid i Gymru gael Senedd sy'n medru gweithredu'n iawn.

"Byddai ein cynlluniau yn cymryd cam anferth tuag at gyflawni'r nod yna."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.