Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am 'Senedd go iawn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Kirsty Williams bod angen mwy o bwerau ar y Cynulliad Cenedlaethol

Dylid datganoli mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol fel cam tuag at "Senedd go iawn" yng Nghaerdydd, medd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig.

Daeth yr alwad yng nghyflwyniad y blaid i Gomisiwn Silk, sy'n ystyried a ddylid rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad.

Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol y dylid rheoli carchardai a phlismona o Fae Caerdydd yn ogystal.

Mae Comisiwn Silk eisoes wedi cyhoeddi un adroddiad sy'n dweud y dylai'r Cynulliad gael rhai pwerau i amrywio trethi.

Oed pleidleisio

Yn eu tystiolaeth i Gomisiwn Silk, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud eu bod yn cynnig cynlluniau i "hybu'r Cynulliad Cenedlaethol gan symud yn agosach at Senedd go iawn i Gymru".

Maen nhw am weld y Cynulliad yn cael yr hawl i newid trefniadau etholiadau lleol, gan gynnwys y grym i ostwng yr oed pleidleisio i 16.

Maen nhw hefyd am weld pwerau dros reoleiddio darlledu a phenderfyniadau am gynllunio ynni yn cael eu datganoli.

Dywedodd y blaid bod angen model newydd i ddatganoli er mwyn egluro'n llawn pa bwerau sydd gan y Cynulliad a pha bynciau polisi sy'n parhau o dan reolaeth San Steffan.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams: "Rwy'n hynod falch o gredo'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig y dylid sicrhau hunan reolaeth i Gymru, ac rwy'n credu bod ein cyflwyniad heddiw yn dilyn y traddodiad yna.

"Roedd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn rhan o sefydlu Comisiwn Silk gan ein bod yn credu bod rhaid i Gymru gael Senedd sy'n medru gweithredu'n iawn.

"Byddai ein cynlluniau yn cymryd cam anferth tuag at gyflawni'r nod yna."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol