Y Tywysog Charles a Duges Cernyw yn ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Nghymru

Mae Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi bod yn ymweld â Chymru ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Yng Nghaerdydd roedd y ddau'n bresennol yn y gwasanaeth cenedlaethol yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr.

Archesgob Cymru Dr Barry Morgan oedd yn arwain y gwasanaeth ac ymhlith y gynulleidfa roedd aelodau o Lywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r Tywysog yn noddwr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yno bu ef a'i wraig mewn cyngerdd arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Ymhlith y rhai fu'n perfformio yn y cyngerdd oedd y delynores Catrin Finch a'r delynores Frenhinol Hannah Stone a raddiodd yn y coleg.

Yn ystod yr ymweliad derbyniodd y Tywysog rhodd o glarinét.

Daeth y pren ar gyfer yr offeryn o goedwigoedd Tanzania sy'n rhan o brosiect elusen Size of Wales - elusen gafodd ei lansio gan Dywysog Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn 2010.

Erbyn hyn mae'r elusen wedi cwblhau ei darged o godi £2 miliwn er mwyn amddiffyn 2 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol - ardal sy'n cyfateb i faint Cymru.

Dyma oedd ymweliad brenhinol cynta'r penwythnos gan y bydd y Frenhines yn ymweld ag Abertawe ddydd Sadwrn i gyflwyno cennin i aelodau 3ydd Bataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol.

Y Frenhines yw Prif Gyrnol y Gatrawd.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas.