Cig ceffyl mewn lasagne o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Dangosodd y prawf bod 1% o DNA ceffyl mewn lasagne a gyflenwyd gan Creative Foods

Mae prawf ar lasagne gan gwmni o ogledd-ddwyrain Cymru wedi dangos presenoldeb DNA cig ceffyl ynddo.

Cwmni Brakes sy'n berchen ar gwmni Creative Foods yn y Fflint, a dywedodd y cwmni bod un prawf wedi dangos 1% o DNA ceffyl mewn lasagne a gafodd ei wneud gan y cwmni.

Dywedodd y ddau gwmni eu bod yn siomedig iawn am y datblygiad, gan ddweud eu bod yn cysylltu â'u cwsmeriaid a galw cynnyrch yn ôl.

Brakes, sydd â'i bencadlys yng Nghaint, yw cyflenwyr gwasanaeth arlwyo Tŷ'r Cyffredin, ac yn ystod y mis diwethaf maen nhw wedi tynnu nôl eu pasteiod stêc ac aren, cig eidion a nionyn, pwdin stêc a siwet a phelenni cig eidion Eidalaidd rhag ofn.

19,000 o gwsmeriaid

Mae'r cwmni hefyd yn cyflenwi tafarndai i 19,000 o gwsmeriaid sy'n prynu tua 48,000 o flychau o gynnyrch cig eidion bob wythnos.

Wedi eu hymateb fis diwethaf dywedodd y cwmni y bydden nhw'n cynnal mwy o brofion, gan arwain at y canlyniad positif diweddaraf.

Yn ogystal â'r lasagne gan Creative Foods, dywedodd y cwmni bod cynnyrch arall gan Brakes wedi profi'n bositif am DNA ceffyl o rhwng 1% a 10%.

Dywedodd Brakes mewn datganiad: "Mae Brakes a Creative Foods yn siomedig iawn o glywed ein bod wedi cael ein gadael i lawr gan ein cyflenwyr, ac rydym wedi ymddiheuro i'n cwsmeriaid.

"Fel unrhyw gwmni cyfrifol, mae gennym ddyletswydd o ofal i'n cwsmeriaid a'u cwsmeriaid nhw i sicrhau cywirdeb unrhyw gynnyrch."

Mae cyhoeddiad Brakes ddydd Gwener yn dilyn cyhoeddiadau tebyg gan Bird's Eye a Taco Bell a ddywedodd bod peth o'u cynnyrch nhw hefyd wedi profi'n bositif am DNA ceffyl.

Straeon perthnasol