Arolwg Iechyd: Dim holi am gamblo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae gamblo ar-lein yn cyflogi tua 7000 o bobl yn y DU

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cais gan y Comisiwn Gamblo i gynnwys cwestiynau ynghylch gamblo yn Arolwg Iechyd Cymru, mae rhaglen materion cyfoes BBC Radio Wales 'Eye on Wales' wedi darganfod.

Mae'r penderfyniad wedi siomi rhai sy'n poeni am gynnydd mewn gamblo ac sy'n bryderus bod twf mewn hapchwarae ar y rhyngrwyd - bingo, peiriannau slot a thablau roulette - yn denu cenhedlaeth newydd o gamblwyr.

Mae'r rhaglen yn clywed gan bobl sy'n gaeth sydd wedi cronni miloedd o bunnoedd o ddyledion ar ôl dod yn gaeth i beiriannau slot ar-lein; mae un hyd yn oed wedi dwyn o'i merch i fwydo ei harfer.

Mae Eye on Wales hefyd yn datgelu ffigurau newydd gan elusen ymchwil cymdeithasol NatCen sy'n awgrymu y gallai fod o leiaf 20,000 o gamblwyr 'problemus' yng Nghymru.

'Siomedig'

Dywedodd Mick Antinow, AC Pontypridd sy'n aelod o Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad, ei fod yn "siomedig ond ddim yn synnu" na fydd cwestiynau ynghylch gamblo yn Arolwg Iechyd Cymru.

"Does dim llawer o werthfawrogiad am broblemau gamblo - dyna pam mae gamblo ar-lein wedi gallu ehangu mor aruthrol.

"Byddwn i wedi meddwl y byddai cynnwys cwestiwn am gamblo yn yr arolwg yn gam naturiol.

"Mae nifer o gwestiynau manwl am alcohol ac iechyd meddwl, felly mae rhan o'r hafaliad ar goll."

'Pynciau craidd'

Mewn datganiad dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths ei bod yn "ymwybodol o'r effaith y mae gamblo yn gallu'i gael" ond ei fod yn bwysig i'r arolwg "ganolbwyntio ar bynciau craidd sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr".

Fe fydd Mick Antinow yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am beryglon gamblo ar-lein yn ddiweddarach y mis hwn, gyda chyflwyniad yn y Cynulliad.

Mae busnes yn ffynnu i'r diwydiant gamblo ar-lein - mae'n werth £2 biliwn ac mae'n cyflogi tua 7000 o bobl yn y DU yn unig. O bêl-droed i bingo, roulette i beiriannau slot ar-lein, gallwch betio ar unrhyw beth ar unrhyw funud o'r dydd a'r nos, ond nid yw pawb ar eu hennill.

Dywedodd un fu'n gaeth i gamblo ar-lein y daeth hi i wirioni ar beiriannau slot ar-lein, yn chwarae drwy'r nos hyd nes oedd hi wedi colli popeth - yna cofrestru ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog i barhau i gamblo, clywed swn y gemau yn ei breuddwydion - a hyd yn oed yn cymryd arian oddi wrth ei merch i dalu am ei harfer.

"Cefais fy hun yn crafu o gwmpas y tŷ cyfan yn chwilio am arian, gan gynnwys ystafell wely ein merch, a chael arian yr oedd hi'n cadw mewn tun. Roeddwn yn cymryd yr arian heb feddwl am yr hyn yr oeddwn yn ei wneud ... "

EYE ON WALES, BBC RADIO WALES, 1:30pm Dydd Sul

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol