Y Frenhines yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyngor meddygol i beidio â theithio i dde Cymru.

Mae'r Frenhines wedi cael ei chymryd i ysbyty yn Llundain i gael ei hasesu am ei bod hi'n sâl gyda'r salwch stumog gastro-enteritis.

Mae disgwyl iddi fod yn yr ysbyty am ddeuddydd.

Roedd yn rhaid iddi ganslo ymweliad ag Abertawe ar Ddydd Gŵyl Dewi am ei bod hi'n sâl.

Roedd i fod i gyflwyno cennin i aelodau o'r Trydydd Bataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol mewn seremoni draddodiadol.

Roedd yr ymweliad i fod i ddilyn ymweliad y Tywysog Charles a Duges Cernyw i dde Cymru ddydd Gwener.

Ond nos Wener, daeth y cyhoeddiad gan Balas Buckingham ei bod wedi cael cyngor meddygol i beidio â theithio i dde Cymru.