Swyddfa'r Post i gau er gwaethaf protest

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae rhai o gynghorwyr Caerfyrddin wedi cael clywed y bydd Swyddfa'r Post y dref yn cau er gwaethaf gwrthwynebiad yn lleol.

Bu'r cynghorwyr yn cyfarfod gyda Roger Gale, rheolwr cyffredinol Swyddfeydd Post y Goron, yr wythnos ddiwethaf.

Cadarnhaodd Mr Gale y bydd gwasanaeth Swyddfa'r Post Caerfyrddin yn cael ei breifateiddio ac yn symud i leoliad masnachol, sydd heb ei ddatgelu eto.

Bydd staff yn cael eu cyflogi gan y partner masnachol newydd.

Yn ddiweddar bu gorymdaith yn y dref gan tua 150 bobl i brotestio yn erbyn y penderfyniad, ond ar y pryd dywedodd y Swyddfa Post nad oes penderfyniad terfynol wedi cael ei wneud.

'Ymarfer cosmetig'

Dywedodd un o'r cynghorwyr, Jeff Thomas o Blaid Cymru:

"Ar ôl gwrando ar y rhesymau a roddwyd gan y Rheolwr Cyffredinol dros y newid, fe wnaethom gyfleu pa mor ddig mae pobl Caerfyrddin yn teimlo, gan gynnig cyfaddawd o symud i uned arall yn agos i'r Swyddfa Bost presennol.

"Ond cafodd yr awgrym hwnnw ei wrthod yn syth. Mae'n amlwg bod y penderfyniad wedi cael ei wneud ac mae ymarferiad cosmetig fydd unrhyw ymgynghoriad."

Mae dros 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cau'r Swyddfa Bost bresennol. Mae Cyngor Tref Caerfyrddin hefyd wedi mynegi ei wrthwynebiad llwyr i'r cynllun cau.

Ym mis Chwefror, cyhoeddodd y Swyddfa Post gynlluniau allai arwain at gau wyth o swyddfeydd yng Nghymru: Caerfyrddin, Caergybi, Treffynnon, Llangefni, Treforys, Castell-nedd, Port Talbot a'r Rhyl.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol