Eisteddfod yn dychwelyd i Feifod

Cyhoeddwyd

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ym Meifod, Powys, yn 2015.

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yno ddiwethaf yn 2003.

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn Llanfair Caereinion ar nos Lun Ebrill 15 er mwyn trafod y penderfyniad yn lleol.

Yn y cyfarfod hwnnw fe fydd y paratoadau yn dechrau a'r pwyllgorau yn cael eu hethol yn fuan wedyn.

'Dychwelyd'

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Braf yw cyhoeddi ein bod yn dychwelyd i Faldwyn, i Feifod, ac i gaeau Mathrafal, cartref yr Eisteddfod yn 2003, ymhen dwy flynedd.

"Bu hon yn wythnos lwyddiannus iawn i'r Brifwyl, gyda chefnogaeth o bob cwr o'r dalgylch, a'n gobaith drwy gychwyn mor fuan ar y gwaith ar gyfer 2015 yw ceisio efelychu hyn eto yn yr ardal.

"Mae'r ardal wedi bod yn awyddus i wahodd yr Eisteddfod eto ers peth amser, ac mae'n bleser ein bod yn gallu cyhoeddi'r penderfyniad i ddychwelyd heddiw.

"Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i gychwyn ar y gwaith ac i annog pobl o bob rhan o Faldwyn i fod yn rhan o'r trefniadau dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

'Enfawr'

"Mae'r Eisteddfod yn brosiect cymunedol enfawr gydag wythnos y Brifwyl yn binacl ar y cyfan, ac rydym yn annog pobl o bob oed i ddod atom i Lanfair Caereinion i glywed mwy ac i fod yn rhan o'r tîm o wirfoddolwyr a fydd yn gweithio'n ddygn i sicrhau llwyddiant Eisteddfod 2015.

"Mae dau beth yn bendant yn aros yn y cof am ymweliad yr Eisteddfod â Meifod yn 2003. Fe roddodd yr Eisteddfod Meifod ar y map, gyda llawer o ymwelwyr yn dod i'r ardal am y tro cyntaf, ac wrth gwrs, mae pawb yn cofio'r tywydd chwilboeth yn ystod yr wythnos.

"Er nad ydym yn gallu sicrhau tywydd chwilboeth yn 2015, rwy'n sicr y bydd y croeso ym Maldwyn yn dwymgalon ac y cawn wythnos i'w chofio ymhen ychydig dros ddwy flynedd, gyda miloedd o ymwelwyr yn dychwelyd i Fwynder Maldwyn, a miloedd yn fwy yn dod atom i'r ardal am y tro cyntaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol