Biliau'n codi 2.9% ar gyfartaledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Y codiad uchaf yn y biliau fydd 5% ar Ynys Môn.

Ar gyfartaledd bydd biliau treth y cyngor yng Nghymru'n codi 2.9% yn Ebrill, yn ôl arolwg.

Ond mae penaethiaid llywodraeth leol wedi dweud y bydd trethdalwyr y wlad hon yn talu tua £200 yn llai na'r rhai yn Lloegr yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Dywedodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol yng Nghymru, gynhaliodd yr arolwg, fod stad yr economi a thorri gwariant cyhoeddus yn arwain at filiau uwch.

Bydd dau gyngor, Caerdydd a Sir Fynwy, yn rhewi treth y cyngor yn 2013-14.

Y codiad uchaf yn y biliau fydd 5% ar Ynys Môn.

Dywedodd llefarydd cyllid y mudiad Aaron Shotton: "Er bod cynghorau'n ceisio sicrhau bod eu cyfraddau mor isel â phosib', mae'n anochel y bydd biliau'n codi yn wyneb y sefyllfa economaidd.

"Dyw'r pwysau ariannol ddim wedi bod mor drwm ar gynghorau oherwydd yr hinsawdd economaidd, toriadau mewn termau real i ariannu, a diwygio'r Wladwriaeth Les.

"Ein nod ni yw sicrhau bod y cydbwysedd yn iawn ar gyfer ein dinasyddion."

Bydd dadansoddiad trylwyr o wario cyhoeddus cynghorau yn ddiweddarach yr wythnos hon.