Pryderon am lefelau staffio Gwylwyr y Glannau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MCA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Llywodraeth y DU y bydd y newidiadau'n gwneud y gwasanaeth achub yn fwy effeithiol

Gallai bywydau fod mewn perygl os yw gorsafoedd Gwylwyr y Glannau'n parhau i golli staff profiadol, yn ôl undeb y PCS.

Mae'r undeb yn honni fod Llywodraeth y DU yn methu â sicrhau bod staff yn cael eu cadw yn sgil eu cynlluniau i gau hanner gorsafoedd Prydain.

Ond mae Llywodraeth San Steffan ac Asiantaeth Gwylwyr y Glannau'n dweud bod 'na drefniadau mewn lle i ddelio pan fo prinder staff ac y bydd yr ad-drefnu yn arwain at wella'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Dywed undeb y PCS fod prinder o 90 aelod o staff yng ngorsafoedd Gwylwyr y Glannau ar draws y DU.

Yn ôl Keith Roberts, ysgrifennydd cangen y PCS sy'n cynrychioli Gwylwyr y Glannau Caergybi, mae'r orsaf yno bum gwarchodwr yn brin.

"Mae Caergybi'n gyfrifol am ardal Lerpwl os oes problemau technegol neu lefelau staffio yno'n disgyn o dan yr isafswm o ran diogelwch.

"Bydd tair aelod o staff yn Lerpwl ar gyfnod mamolaeth yn fuan, sy'n golygu y bydd 'na wyth gwyliwr ar gael yno - yr isafswm cyffredinol i weithio dros 24 awr yn ystod misoedd yr haf.

"Felly bydd 'na gyfnodau hir pan fydd Gwylwyr y Glannau Caergybi yn gorfod edrych ar ôl arfordir Môr Iwerddon o ganol Bae Ceredigion i dde orllewin yr Alban a'r dyfroedd o gwmpas Ynys Manaw."

'Peryglu bywydau'

Yn wreiddiol, roedd y llywodraeth wedi bwriadu cwtogi nifer y gorsafoedd 24-awr o 18 i dair ond yn dilyn gwrthwynebiad chwyrn, dywedon nhw y bydden nhw'n ailedrych ar y cynlluniau.

Roedd 'na lygedyn o obaith i orsafoedd Caergybi ac Aberdaugleddau oedd i fod i gau.

Eisoes mae gorsafoedd Clyde a Forth wedi cau yn Yr Alban a gallai gorsafoedd Abertawe, Lerpwl, Great Yarmouth a Brixham gau dros y blynyddoedd nesa'.

Dywed Mark Serwotka, ysgrifennydd cyffredinol yr undeb: "Rydym ni ac eraill wedi rhybuddio droeon y bydd y toriadau hyn yn peryglu bywydau.

"Rhaid i'r llywodraeth weithredu'n syth i fynd i'r afael â'r dirywiad peryglus yma."

Dibynadwy

Yn ôl y llywodraeth, bydd eu cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau Gwylwyr y Glannau yn arwain at system achub fwy dibynadwy ac effeithlon fyddai'n gallu ymateb yn gyflymach.

Dywed Asiantaeth Gwylwyr y Glannau eu bod yn defnyddio system "bario" os oes llai o staff mewn rhai gorsafoedd, sy'n golygu bod canolfannau'n gallu cydweithio.

Maent hefyd yn dweud mai un o brif amcanion y cynllun moderneiddio yw "creu swyddi Gwylwyr y Glannau o ansawdd gwell gyda chyfrifoldebau ychwanegol a thâl sy'n adlewyrchu hynny".

"Rydyn ni'n gweithio gyda'r undebau llafur a'r llywodraeth i geisio sicrhau hyn," meddai llefarydd ar ran yr asiantaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol