Trigolion yn gadael tân ar draeth

Cyhoeddwyd
Rhossili BayFfynhonnell y llun, Pierre Terre
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Hen Rheithordy ar Fae Rhosili yn cael ei ddefnyddio fel lleoliad i ddrama deledu gan y BBC

Bu'n rhaid i bobl adael bwthyn gwyliau ar Benrhyn Gŵyr wrth i fwg o dân gerllaw fygwth y trigolion.

Bu'n rhaid i wyth o bobl adael Yr Hen Rheithordy ar Fae Rhosili - un o fythynod mwyaf poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - am tua 10:00pm nos Lun, ond fe gawson nhw ddychwelyd tua dwy awr yn ddiweddarach.

Yn gynharach eleni, cafodd traeth Rhosili ei ddewis fel trydydd traeth gorau Ewrop mewn pleidlais gan wefan TripAdvisor.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle am 8:17pm, ond dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru mai'r mwg oedd y broblem yn hytrach na'r fflamau.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaethu: "Aeth y bobl i'r pentref ac fe gafodd y neuadd yno ei hagor iddyn nhw, ond fe gawson nhw ddychwelyd yn ddiweddarach.

Y mwg oedd y broblem nid y tân. Roedd 150 hectar o dir eithin ar dân, ac roedd llen o fflamau yn ymestyn am tua milltir a hanner."

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n gyfrifol am reoli'r bwthyn, ac fel yr unig adeilad ar y bae mae'r golygfeydd oddi yno'n ddramatig.

Mae'r bwthyn, sy'n cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer y ddrama deledu Torchwood ar y BBC, yn dyddio nôl i'r 1850au.