Carchar am dwyllo elusen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Chris O'Neill wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o dwyll

Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd wedi iddo gyfadde' twyllo.

Roedd Chris O'Neill wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol ar ôl gamblo arian a fwriadwyd ar gyfer milwyr a anafwyd.

Roedd e wedi cael grant o £125,000 gan Lywodraeth Cymru i redeg gwesty ar gyfer cyn-filwyr yn Llandudno.

Honnodd O'Neill ei fod wedi bod yn aelod o'r Heddlu Milwrol Brenhinol am bum mlynedd, ond dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn ei fod wedi treulio dau gyfnod yn y Fyddin, yn 1977-78 a 1980-81.

Rhoddodd dystiolaeth i sawl pwyllgor yn y Senedd a'r Cynulliad ynghylch Anhwylder Straen Wedi Trawma.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod Cyngor Conwy wedi ad-dalu'r £125,000 a bod swyddogion wedi gweithio gyda'r cyngor i gryfhau gweithdrefnau.

'Twyll maleisus'

Dywedodd Iwan Davies, prif weithredwr Cyngor Conwy:

"Mae'r cyngor wedi delio yn ddifrifol gyda'r mater; mae'r amgylchiadau wedi'u hymchwilio'n llawn trwy archwiliad mewnol trwyadl ac mae archwilwyr annibynnol wedi cynnal adolygiad manwl o'n trefniadau ar gyfer rheoli grantiau."

Wrth ddedfrydu O'Neill ddydd Mawrth, dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Caernarfon fod y weithred yn enghraifft o "dwyll maleisus o'r pwrs cyhoeddus".

Dywedodd Gareth Preston, o Wasanaeth Erlyn y Goron:

"Roedd troseddau Christopher O'Neill yn dangos diffyg parch at y ffydd yr oedd gan nifer o bobl ynddo.

"Fe dwyllodd drwy gamddefnyddio arian cyhoeddus prin a oedd i fod i helpu rhan hynod fregus o gymdeithas."