Symud milwyr i Sain Tathan wrth i safle milwrol gau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn eisiau canoli gwasanaethau milwrol rhanbarthol yn Sain Tathan, Bro Morgannwg

Bydd canolfan filwrol yn Sir Benfro yn cau, gyda 600 o filwyr yn cael eu symud i safle arall ym Mro Morgannwg.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, Philip Hammond, y bydd 14eg Catrawd y Signalau - arbenigwyr mewn offer rhyfel electronig - yn symud o'u canolfan ym Marics Cawdor, ym Mreudeth, i Sain Tathan ar ôl 2018.

Mae'r newidiadau yn rhan o gynllun gwerth £1.8 biliwn i ad-drefnu canolfannau'r fyddin cyn i filoedd o filwyr Prydain ddychwelyd o'r Almaen erbyn 2020.

Bydd tua £100 miliwn o'r cyllid yn cael ei wario yng Nghymru.

Y bwriad yw gwneud gwell defnydd o safleoedd a darparu gwell llety a chyfleusterau ar gyfer milwyr a'u teuluoedd.

Dywedodd Mr Hammond nad oedd y safle ger Tŷ Ddewi yn "addas o gwbl - dyna'r gwirionedd".

Wrth siarad â newyddiadurwyr ddydd Mawrth, dywedodd: "Mae pobl yn gyndyn o symud eu teuluoedd i safle mor anghysbell.

"Roedd cyflwr y llety'n ffactor sylweddol. Dyw e ddim yn addas erbyn hyn."

Strategaeth

Ychwanegodd fod y safle ym Mro Morgannwg wedi'i ddewis fel rhan o strategaeth i ganoli gwasanaethau rhanbarthol o gwmpas Sain Tathan.

Dywedodd fod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud y defnydd gorau posib o'r safle hwnnw.

Y bwriad yw cael gwared ar Farics Cawdor, ond dywedodd Mr Hammond ei fod yn annhebygol y byddai'r safle yn cael ei ddefnyddio i adeiladu tai oherwydd cyfyngiadau cynllunio lleol. Ond ychwanegodd y gallai'r tir gael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau amaethyddol neu brosiectau eraill.

O dan gynlluniau eraill, bydd Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig yn symud o Hounslow, yng ngorllewin Llundain, i Pirbright yn Surrey.

Yr haf diwetha' cafodd dau fataliwn y Cymry Brenhinol eu huno fel rhan o doriadau o fewn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Ymateb

Dywedodd y gweinidog yn Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, wrth ymateb i'r cyhoeddiad:

"Er ei fod yn siomedig gweld Barics Cawdor ym Mreudeth, Sir Benfro, yn cau, mae'r newidiadau yma'n hanfodol i ddyfodol ein lluoedd arfog.

"Rwy'n falch y bydd 14eg Catrawd y Signalau yn symud i SainTathan ac felly'n aros yng Nghymru.

"Mae disgwyl hefyd y bydd Cymru'n benodol yn derbyn buddsoddiad o tua £100 miliwn mewn isadeiledd i gefnogi'r ail-leoli."

Roedd Cyngor Sir Benfro yn fwy siomedig, gan ddweud bod tua 250 o staff parhaol a'u teuluoedd yn byw yn lleol yn ardal y barics ym Mreudeth.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Mae'n ddiwrnod trist iawn i Sir Benfro, mae'n newyddion siomedig ac fe fydd y cyngor yn parhau i bwyso ar y llywodraeth i wyrdroi'r penderfyniad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol