Symud milwyr i Sain Tathan wrth i safle milwrol gau

Sain Tathan, Bro Morgannwg
Image caption Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn eisiau canoli gwasanaethau milwrol rhanbarthol yn Sain Tathan, Bro Morgannwg

Bydd canolfan filwrol yn Sir Benfro yn cau, gyda 600 o filwyr yn cael eu symud i safle arall ym Mro Morgannwg.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, Philip Hammond, y bydd 14eg Catrawd y Signalau - arbenigwyr mewn offer rhyfel electronig - yn symud o'u canolfan ym Marics Cawdor, ym Mreudeth, i Sain Tathan ar ôl 2018.

Mae'r newidiadau yn rhan o gynllun gwerth £1.8 biliwn i ad-drefnu canolfannau'r fyddin cyn i filoedd o filwyr Prydain ddychwelyd o'r Almaen erbyn 2020.

Bydd tua £100 miliwn o'r cyllid yn cael ei wario yng Nghymru.

Y bwriad yw gwneud gwell defnydd o safleoedd a darparu gwell llety a chyfleusterau ar gyfer milwyr a'u teuluoedd.

Dywedodd Mr Hammond nad oedd y safle ger Tŷ Ddewi yn "addas o gwbl - dyna'r gwirionedd".

Wrth siarad â newyddiadurwyr ddydd Mawrth, dywedodd: "Mae pobl yn gyndyn o symud eu teuluoedd i safle mor anghysbell.

"Roedd cyflwr y llety'n ffactor sylweddol. Dyw e ddim yn addas erbyn hyn."

Strategaeth

Ychwanegodd fod y safle ym Mro Morgannwg wedi'i ddewis fel rhan o strategaeth i ganoli gwasanaethau rhanbarthol o gwmpas Sain Tathan.

Dywedodd fod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud y defnydd gorau posib o'r safle hwnnw.

Y bwriad yw cael gwared ar Farics Cawdor, ond dywedodd Mr Hammond ei fod yn annhebygol y byddai'r safle yn cael ei ddefnyddio i adeiladu tai oherwydd cyfyngiadau cynllunio lleol. Ond ychwanegodd y gallai'r tir gael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau amaethyddol neu brosiectau eraill.

O dan gynlluniau eraill, bydd Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig yn symud o Hounslow, yng ngorllewin Llundain, i Pirbright yn Surrey.

Yr haf diwetha' cafodd dau fataliwn y Cymry Brenhinol eu huno fel rhan o doriadau o fewn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Ymateb

Dywedodd y gweinidog yn Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, wrth ymateb i'r cyhoeddiad:

"Er ei fod yn siomedig gweld Barics Cawdor ym Mreudeth, Sir Benfro, yn cau, mae'r newidiadau yma'n hanfodol i ddyfodol ein lluoedd arfog.

"Rwy'n falch y bydd 14eg Catrawd y Signalau yn symud i SainTathan ac felly'n aros yng Nghymru.

"Mae disgwyl hefyd y bydd Cymru'n benodol yn derbyn buddsoddiad o tua £100 miliwn mewn isadeiledd i gefnogi'r ail-leoli."

Roedd Cyngor Sir Benfro yn fwy siomedig, gan ddweud bod tua 250 o staff parhaol a'u teuluoedd yn byw yn lleol yn ardal y barics ym Mreudeth.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Mae'n ddiwrnod trist iawn i Sir Benfro, mae'n newyddion siomedig ac fe fydd y cyngor yn parhau i bwyso ar y llywodraeth i wyrdroi'r penderfyniad."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.