Gwrthdroi cynllun ffioedd parcio yng Ngheredigion?

  • Cyhoeddwyd
Mases Parcio'r Cwmins
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Faes Parcio'r Cwmins yn Llanbed tua 90 lle parcio

Gallai penderfyniad cabinet cyngor Ceredigion i gynyddu ffioedd parcio yn y sir gael ei wrthdroi ar ôl i'r cynllun gael ei alw i mewn gan bwyllgor trosolwg a chraffu.

Cafodd y cynllun i godi ffioedd mewn rhai meysydd parcio a chyflwyno ffi mewn tri maes parcio a fu am ddim yn y gorffennol ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Ceredigion a'i dderbyn gan y cyngor llawn yr wythnos diwethaf.

Ond bydd cyfarfod arbennig o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus y sir yn trafod y cynllun wedi iddo gael ei alw i mewn gan dri o gynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol.

Yn ôl y cyngor y nod yw codi £65,000 yn ychwanegol bob blwyddyn am godi ffioedd ym maes parcio'r Cwmins, Llanbedr Pont Steffan, maes parcio Ffordd y Gogledd, Aberystwyth a Maes Parcio Gloster Row, Aberteifi.

Penderfynodd y cabinet hefyd gymeradwyo'r cais i ffioedd meysydd parcio'r sir barhau fel ag yr oedden nhw am y flwyddyn ariannol 2013/14.

Bydd yr unig newidiadau yn cynnwys cysoni'r hyn a godir mewn trefi o fewn yr un band.

Mae hyn yn golygu y byddai tocyn blynyddol i barcio ym maes parcio Ffordd y Gaer Isaf yn Aberaeron yn codi o £150 i £210 ac y byddai tocyn dyddiol yno'n codi o £1.20 i £1.60.

Dywedodd Cynghorydd Sir Aberaeron, Elizabeth Evans, oedd yn un o'r tri chynghorydd wnaeth galw i mewn y cynllun ei bod yn anhapus am nad oedd cynghorwyr wedi gweld y ffioedd arfaethedig cyn i'r cabinet gyfarfod yr wythnos diwethaf.

"Doedd dim gwybodaeth am y ffioedd newydd pan dderbyniodd aelodau'r papurau ym mis Ionawr.

"Pan ofynnais i amdanynt fe ddywedodd y cyngor fod y ffioedd yn cael eu hadolygu ond pan ddarllenais y print mân fe welais yr argymhelliad i godi'r ffioedd y flwyddyn nesaf.

"Rwy'n gwybod fod busnesau yng Ngheredigion yn anhapus iawn gyda'r newidiadau am fod codi ffioedd parcio'n effeithio ar fusnes.

"Rwyf wedi gofyn i'r pwyllgor argymell y dylid rhewi'r ffioedd y flwyddyn nesaf."

'Cysondeb'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Cynhaliwyd adolygiad o ffioedd parcio ceir y Cyngor gyda'r nod o sicrhau cysondeb ar hyd a lled y sir.

"Bu swyddogion o amryw adrannau o'r Cyngor yn ogystal â Chynghorwyr yn ymwneud â'r adolygiad, fel bod modd ystyried materion fel twristiaeth a datblygu economaidd.

"Wrth i'r adolygiad fynd rhagddo, gwelwyd na fyddai'n ymarferol pennu'r un tâl ymhob tref, ac yn sgil hynny penderfynwyd rhannu'r ffioedd yn dri band.

"Ychydig iawn o newidiadau i'r ffioedd sydd wedi'u hargymell, er bod yr adran yn bwriadu codi tâl mewn dau faes parcio oedd am ddim yn y gorffennol.

"Argymhellwyd hefyd y dylid gwneud un maes parcio preifat yn un cyhoeddus, ac agor maes parcio staff y Cyngor i'r cyhoedd ar y penwythnos a gwyliau'r banc, gan godi tâl am barcio yn y ddau ohonynt."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol