Beirniadu ymateb yr heddlu cyn gwrthdrawiad angheuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Kyle Griffith, 25, ar ôl i gar Stephen Freye ei daro fis Ionawr y llynedd

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi beirniadu ymateb Heddlu De Cymru wrth iddyn nhw ddilyn gyrrwr cyn damwain angheuol fis Ionawr y llynedd.

Cafodd Kyle Griffith, cogydd 25 oed, ei ladd wedi i gar Stephen Freye ei daro tra oedd yn cerdded ar y palmant ym Mae Caerdydd yn oriau mân Ionawr 10, 2012.

Mae Freye, oedd yn euog o gyhuddiad o lofruddio, wedi'i garcharu am o leia' 13 o flynyddoedd.

Roedd wedi anwybyddu cais cynharach yr heddlu i stopio ei gar ac roedd plismyn yn ei ddilyn i geisio ei ddal.

Ond casglodd y comisiwn fod yna bwyntiau i'w codi ynglŷn â'r modd yr oedd yr heddlu wedi rheoli'r sefyllfa.

Yn ôl yr ymchwiliad, doedd cysylltydd yr ystafell reoli ddim wedi holi a oedd y swyddog oedd yn gyrru'r car heddlu yn gymwys i ddilyn ceir ar gyflymder uchel.

Yn ogystal daeth i'r amlwg fod cofnod yr heddlu o'r noson wedi cael ei newid wedi'r digwyddiad.

'Achos i'w ateb'

Penderfynodd y comisiwn fod yna sail i achos o gamymddwyn.

Cafodd gwrandawiad ei gynnal gan Heddlu De Cymru a chafodd y cysylltydd rybudd ysgrifenedig, a phenderfynwyd y dylid gweithredu yn erbyn gyrrwr y car heddlu am weithredu heb awdurdod.

Dywedodd Comisiynydd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yng Nghymru, Tom Davies: "Hoffwn gydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau Mr Griffith yn eu colled drist. Freye oedd yn gwbl gyfrifol am ei farwolaeth.

"Roedd ein hymchwiliad ni'n canolbwyntio ar y modd y deliodd yr ystafell reoli gyda'r ffaith fod yr heddlu'n dilyn Freye a daethpwyd i'r casgliad fod yna achos i'w ateb.

'Adolygu'

"Un o'r prif wersi oedd nad oedd cysylltydd yr ystafell reoli wedi tynnu sylw ei bennaeth at y sefyllfa. Unwaith y daeth hi'n amlwg fod y car heddlu'n ceisio dal Freye, dylid bod wedi atal hynny'n syth gan nad oedd y cerbyd na'r gyrrwr yn gymwys.

"Mae'r munudau cynta' wrth ddilyn rhywun yn gwbl allweddol ac fe ddylid cyfeirio achosion fel hyn at benaethiaid.

"Rydym wedi gofyn i Heddlu De Cymru adolygu hyfforddiant staff yr ystafell reoli."

Wrth hefyd gydymdeimlo â theulu Mr Griffith, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: "Mae'r llu eisoes wedi cynnal adolygiad o'r modd maent yn rheoli achosion o ddilyn gyrwyr ac mae 'na drefniadau mewn lle i ddelio â digwyddiadau heriol a chymhleth fel hyn.

"Rydym yn sicrhau bod ein staff yn cael eu hyfforddi'n gyson yn y maes hwn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol