'Angen i ddisgyblion ddefnyddio gwefannau cymdeithasol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gofynnwyd i awdurdodau lleol sicrhau bod gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn cael eu blocio mewn ysgolion yn 2006

Mae angen i gynghorau adael i ysgolion sicrhau bod disgyblion yn cael defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a hynny dan oruchwyliaeth, yn ôl y Gweinidog Addysg.

Ond mae undeb wedi beirniadu'r awgrym.

Yn 2006 gofynnwyd i awdurdodau lleol drefnu bod y gwefannau'n cael eu blocio mewn ysgolion.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at awdurdodau lleol a gofyn iddyn nhw "fabwysiadu safbwynt mwy cadarnhaol".

'Rhan annatod'

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews: "Mae'r gwefannau wedi dod yn rhan annatod o'r defnydd o'r we yn ddyddiol.

"Mae ein pobl ifanc yn gwybod popeth amdanyn nhw ac, yn bwysicach na hynny, maen nhw eisiau eu defnyddio.

"Yn hytrach na gwneud hyn yn y dirgel neu heb oruchwyliaeth, byddai'n well gen i ein bod yn eu dysgu sut i fod yn ddiogel ar-lein a sut i fanteisio i'r eithaf ar y we yn yr ysgol."

Ond dywedodd Anna Brychan, cyfarwyddwr undeb NAHT Cymru, fod aelodau'n poeni am "broblemau ymarferol" cynnig o'r fath.

"Yn benodol, mae ysgolion uwchradd yn poeni oherwydd y goruchwylio fydd ei angen - un athro neu athrawes yn goruchwylio 30 o ddisgyblion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol