Heini Gruffydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mudiad yn herio Comisiynydd

6 Mawrth 2013 Diweddarwyd 20:59 GMT

Mae Cadeirydd y mudiad 'Dyfodol i'r Iaith' wedi dweud bod penderfyniad llywodraeth Cymru i wrthod yn llwyr gyfres o argymhellion gan Gomisiynydd y Gymraeg wedi tanseilio hygrededd Meri Huws yn y swydd.

Yn ôl Heini Gruffudd mi fydd ei fudiad o nawr yn ystyried delio'n uniongyrchol efo swyddfa'r Gweinidog sy'n gyfrifol am yr iaith - Leighton Andrews - yn hytrach na thrafod efo'r Comisiynydd.

Adroddiad Aled Scourfield.