BBC Cymru Fyw

Gostwng nifer gwelyau Ysbyty Bronglais dros dro

Published
image captionYn ôl y bwrdd iechyd mae'r datblygiad yn sicrhau dyfodol Bronglais fel Ysbyty Cyffredinol Dosbarth
Bydd llai o welyau ar gael yn Ysbyty Bronglais Aberystwyth am gyfnod oherwydd cynllun ailwampio gwerth £38 miliwn.
Bydd uned penderfyniad clinigol 10 gwely yn cymryd lle ward 15 gwely Rheidol yn yr ysbyty fel rhan o adran damweiniau ac achosion brys newydd yn yr ysbyty.
Mae'r gwaith adfer hefyd yn cynnwys uned mamolaeth, uned meddygfa dydd, dwy theatr llawdriniaethau a ward llawfeddygol arhosiad byr.
Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda y byddai'r uned penderfyniad clinigol yn cynnwys 10 gwely am flwyddyn pan fydd yr uned damweiniau ac achosion brys newydd yn agos ddydd Gwener nesaf.

Maes parcio newydd

Ychwanegodd y bwrdd y byddai nifer y gwelyau yn yr uned yn codi i 14 gwely pan fydd y gwaith adfer wedi ei gwblhau yn 2014.
Dywedodd cyfarwyddwr Ceredigion y bwrdd iechyd, Jeremy Brown: "Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous i bobl Ceredigion fydd yn ein helpu i ddarparu gofal iechyd o safon byd iddynt."
Yn ôl y bwrdd iechyd mae'r datblygiad yn sicrhau dyfodol Bronglais fel Ysbyty Cyffredinol Dosbarth.
Mae maes parcio newydd ar gyfer yr ysbyty eisoes wedi ei agor fel rhan o'r cynllun.

Straeon perthnasol

  • Pwysau ar ysbytai: Canslo llawdriniaethau