Castell Aberteifi: Tynnu pileri dur

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Adroddiad Aled Scourfield

Mae pileri dur sydd wedi bod yn cynnal waliau castell Aberteifi am bron 40 o flynyddoedd yn cael eu tynnu gan graen enfawr ddydd Gwener.

Rhan yw hyn o brosiect adfywio'r castell sy'n costio £12 miliwn.

Bydd y safle'n ailagor ym mis Ebrill 2014 fel atyniad i ymwelwyr.

Yno bydd lle i gynnal gweithgareddau'n ymwneud â'r iaith Gymraeg, diwylliant, crefftau, yr amgylchedd ac astudiaethau garddwriaethol.

Yn ogystal bydd y safle'n cynnwys llety, canolfan dreftadaeth, bwyty, gardd yr Eisteddfod gyda tho symudol, a lle i gynnal cyngherddau awyr agored.

Eisteddfod

Bydd hefyd yn gartref i'r unig arddangosfa Eisteddfodol barhaol.

Mae'r ymddiriedolaeth sydd wedi'i sefydlu er 1999 i achub Castell Aberteifi wedi sicrhau £4.7m oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri a £4.3m oddi wrth Gronfa Ddatblygu Rhanbarthau Ewrop.

Ym mis Mehefin 2012, dyfarnodd y Grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol y byddai'r prosiect yn derbyn bron i £800,000.

Ffynhonnell y llun, Ymddiriedolaeth Cadwgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prosiect adfywio yn costio £12 miliwn

Codwyd y castell yn 1100 gan Gilbert de Clare, Iarll cyntaf Penfro.

Yn 1166 cipiodd Rhys ap Gruffydd y castell a'i droi'n gaer garreg yn 1171.

Yn ôl rhai cafodd yr eisteddfod gyntaf erioed ei chynnal yn y castell yn 1176 cynhaliwyd dan nawdd yr Arglwydd Rhys n ôl rhai.

Codwyd y castell yn 1100 gan Gilbert de Clare, Iarll cyntaf Penfro.

Yn 1166 cipiodd Rhys ap Gruffydd y castell a'i droi'n gaer garreg yn 1171.

Yn ol rhai cafodd yr eisteddfod gyntaf erioed ei chynnal yn y castell yn 1176 cynhaliwyd dan nawdd yr Arglwydd Rhys n ôl rhai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol