Ymchwiliad i dân ym Mrynmawr

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad wedi dechrau i dân mewn tŷ ym Mrynmawr, Blaenau Gwent.

Cafodd diffoddwyr eu galw i'r eiddo ar Stryd y Brenin am tua 6:09pm nos Iau.

Aeth tair injan dân o Frynmawr, Glyn Ebwy a Blaena i'r safle, a bu'r criwiau yn brysur yn ceisio diffodd y tân am dros awr.

Er mwyn gwneud hynny, bu'n rhaid i chwech o ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu arbennig a chamerâu delweddu thermal.

Does dim adroddiad bod unrhyw un wedi anafu yn y digwyddiad.