Ymchwilio i ddamwain farwol

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi damwain farwol am 12.10pm brynhawn Iau.

Roedd y ddamwain yng Nghapel Dewi, Sir Gâr, ger Fferm Capel Isaf.

Gadawodd car arian Mitsubishi Shogun yr heol a bu farw'r gyrrwr oedrannus.

Dylai unrhyw dystion ffonio 101 ac erbyn hyn, mae'r heol wedi ailagor.