Ysgol Dafydd Llwyd am fod yn gôr y flwyddyn Songs of Praise

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Pen Barras yn canu gyda Rhys Meirion
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Pen Barras o Ruthun enillodd y gystadleuaeth yn 2011

Mae côr Ysgol Dafydd Llwyd o'r Drenewydd wedi cyrraedd rownd-gynderfynol cystadleuaeth Songs of Praise.

Ddydd Sadwrn mae'r plant, eu hathrawon a chefnogwyr yn teithio i Lerpwl i gystadlu yn erbyn pump o gorau o Loegr a Gogledd Iwerddon.

Ymhlith y beirniaid mae'r gantores Myleene Klass a'r arweinydd Suzi Digby.

Yn y cyfamser, mae Ysgol y Strade, Llanelli, wedi cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth yr ysgolion uwchradd.

Tipyn o gamp

Mae'n dipyn o gamp i Ysgol Dafydd Llwyd am nad oes ganddyn nhw neuadd ymarfer bwrpasol.

Bydd y côr o 18 disgybl yr ysgol yn canu Meekness and Majesty a Rho dy Law yn Neuadd Gonfensiwn Lerpwl.

Mae'r côr wedi curo cannoedd o ysgolion eraill cyn cyrraedd y chwech olaf.

Dywedodd Bethan Hughes Jones, cyfeilydd y côr: "Mae'n golygu popeth i'r plant. Dydyn nhw ddim yn gallu aros am y gystadleuaeth.

"Fe fydd yn anrhydedd i gynrychioli Cymru ac fe fydd un o benillion yr emyn yn cael ei ganu'n Gymraeg.

"Felly dim ond ni fydd yn canu yn Gymraeg."

'Cynrychioli'

Ers ei sefydlu yn 2001 mae Ysgol Dafydd Llwyd wedi rhannu safle gydag ysgol Saesneg ac yn hytrach nag ymarfer mewn neuadd, maen nhw'n defnyddio "ystafell ganol".

Dywedodd Sian Davies, pennaeth yr ysgol ac arweinydd y côr: "Rydym yn gyfarwydd iawn â pherfformio ac wedi ennill yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

"Rydym yn cynrychioli'r Drenewydd ac, a dweud y gwir, addysg Gymraeg ar raglen Brydeinig.

"Does gennyn ni ddim neuadd ac rydym yn defnyddio'r 'ystafell ganol' i gynnal pob math o weithgareddau, gan gynnwys cân actol, drama a chanu wrth gwrs."

Ond bydd neuadd a llawer o adnoddau eraill ar gael pan ddaw ysgol Gymraeg newydd i'r dref yn 2015.

"Rydym yn edrych ymlaen at adnoddau pwrpasol y dylai pob ysgol eu cael."

Ysgolion o Loegr a Gogledd Iwerddon yw'r pump arall sydd wedi cyrraedd y rownd gynderfynol yn y sector cynradd.

Bydd y rhaglen ar BBC 1 ym mis Ebrill.

Ysgol Pen Barras o Ruthun enillodd y gystadleuaeth yn 2011.

Hefyd gan y BBC