Cyngor: Gwrthod gwrthdroi cynllun parcio yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Faes Parcio'r Cwmins yn Llanbed tua 90 lle parcio

Mae un o bwyllgorau cyngor Ceredigion wedi gwrthod cais i wrthdroi penderfyniad y cabinet i gynyddu ffioedd parcio yn y sir.

Mae pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus y cyngor wedi penderfynu gwrthod y cais ar ôl i'r penderfyniad gael ei law i mewn gan dri chynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Cafodd y cynllun i godi ffioedd mewn rhai meysydd parcio a chyflwyno ffi mewn tri maes parcio a fu am ddim yn y gorffennol ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Ceredigion a'i dderbyn gan y cyngor llawn ym mis Chwefror.

Yn ôl y cyngor y nod yw codi £65,000 yn ychwanegol bob blwyddyn am godi ffioedd ym maes parcio'r Cwmins, Llanbedr Pont Steffan, maes parcio Ffordd y Gogledd, Aberystwyth a Maes Parcio Gloster Row, Aberteifi.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Penderfynodd y Pwyllgor beidio â chyfeirio'r penderfyniad gwreiddiol yn ôl i'r cabinet, ac felly daw penderfyniad y Cabinet i rym ar unwaith."

Ym mis Chwefror penderfynodd y cabinet hefyd gymeradwyo'r cais i ffioedd meysydd parcio'r sir barhau fel ag yr oedden nhw am y flwyddyn ariannol 2013/14.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol