Cwest: Plismon wedi lladd ei hun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cwest yng Nghasnewydd

Mae cwest yng Nghasnewydd wedi clywed bod plismon wedi lladd ei hun ar ôl cymysgu cemegau glanhau tŷ.

Ar y pryd roedd yr heddlu yn ymchwilio i honiadau fod y Cwnstabl Rowan Helps, 32 oed, wedi dwyn arian o gronfa.

Clywodd y cwest fod yr heddwas wedi prynu asid glanhau llwybrau a'i gymysgu gyda nwyddau glanhau tŷ.

Oherwydd y nwy gwenwynig - hydrogen sylffid - bu'n rhaid i deuluoedd adael eu cartrefi yng Nglyn Ebwy ym mis Hydref.

Clywodd y cwest fod yr heddwas yn dorcalonnus ar ôl i gydberthynas gyda'i gariad ddod i ben.

Roedd hefyd yn wynebu ymchwiliad yr heddlu oherwydd honiadau o anonestrwydd, twyll a gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Dirywio

Roedd yr heddlu yn ymchwilio i honiadau ei fod wedi dwy arian yr oedd wedi ei gasglu ar gyfer elusen Help for Heroes.

Dywedodd ei gyn-gariad Christine Cook fod eu perthynas wedi dirywio a'i bod hi wedi gofyn iddo adael ym mis Awst.

Ychydig o ddyddiau cyn ei farwolaeth roedd wedi anfon neges ar-lein ati yn dweud: "Alla' i ddim mynd heb ddweud ffarwel ... mae'n ddrwg 'da fi am bopeth."

Roedd Miss Cook wedi anfon neges destun yn dweud ei bod yn maddau iddo ac yn gobeithio y gallen nhw barhau yn ffrindiau.

Fe aeth yr heddlu i gartef Mr Helps mewn cysylltiad ag amodau ei fechnïaeth.

'Peryglus'

Cafwyd hyd iddo wedi marw mewn ystafell ymolchi ac roedd gwynt cryf o sylffwr.

Dywedodd Crwner Gwent fod yr heddwas wedi lladd ei hun.

"Doedd y cemegau ddim yn beryglus ar wahân ond yn beryglus ar ôl cael eu cymysgu."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent eu bod yn cydymdeimlo gyda ffrindiau a theulu Rowan.

"Roedd yna ymchwiliad i Rowan ar adeg ei farwolaeth ond mae'r ymchwiliad wedi dod i ben."