Dinas diwylliant: Cefnogi Caer?

  • Cyhoeddwyd
Canol dinas Caer
Disgrifiad o’r llun,
Mae gobaith y gallai busnesau yng ngogledd Cymru elwa petai Caer yn Ddinas Diwylliant yn 2017

Mae'n bosib y bydd un o sefydliadau twristiaeth y gogledd yn cefnogi cais o Loegr yn y ras i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2017.

Dywedodd pennaeth twristiaeth y byddai cais dinas Caer yn arwain at fanteision i fusnesau yn y gogledd.

Ond byddai hynny'n golygu cystadlu yn erbyn Bae Abertawe, sydd hefyd wedi mynegi diddordeb.

Mae'r cais hwnnw yn cynnwys ardaloedd Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot.

Dywedodd Esther Roberts, o Dwristiaeth Gogledd Cymru, y bydden nhw'n cefnogi Caer os bydd ar y rhestr fer.

"Byddwn yn cefnogi'r cais yn gryf os yw hynny'n digwydd.

"Byddai'n beth da i'r gogledd. Rydym am annog pobl sy'n mynd i Gaer i groesi'r ffin ac ymweld â'r gogledd ddwyrain a lleoedd fel Eryri ac Ynys Môn."

"Ond byddai'n dda o safbwynt bod un ai Caer neu Bae Abertawe yn llwyddo i ennill."

Mis Tachwedd

Mae disgwyl i Gyngor Dinas Caer gyflwyno cais mwy manwl cyn hir.

Ym Mehefin bydd rhestr fer yn cael ei chyhoeddi a'r Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn cyhoeddi'r enillydd erbyn diwedd Tachwedd.

Mae 11 o ddinasoedd, trefi ac ardaloedd wedi mynegi diddordeb yn y gystadleuaeth.

Y gweddill yw Aberdeen, Dundee, Dwyrain Caint, Hastings a Bexhill on Sea, Hull, Caerlŷr, Plymouth, Portsmouth a Southampton, a Southend on Sea.

Dywedodd y gweinidog Ed Vaizey: "Bydd yr enillydd yn elwa'n economaidd ac yn gymdeithasol."

Mae llefarydd ar ran Cyngor Abertawe wedi dweud: "Rydyn ni wedi mynegi diddordeb ac yn anelu at gyflwyno cynnig posib' erbyn diwedd Ebrill."