Cyhoeddi enw prif gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

  • Cyhoeddwyd
Simon Prince
Disgrifiad o’r llun,
Simon Prince: 'Y cyhoedd yw'r flaenoriaeth'

Simon Prince fydd prif gwnstabl newydd Heddlu Dyfed-Powys.

Y Comisiynydd Heddlu Christopher Salmon oedd wedi ei benodi ac mae'r Panel Heddlu a Throseddau newydd gadarnhau hyn.

Hwn yw'r tro cynta' i Gomisiynydd Heddlu benodi prif gwnstabl.

Bydd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gwent, sy'n 47 oed, yn dechrau ei ddyletswyddau newydd ar Ebrill 1.

Dywedodd mai'r cyhoedd fyddai ei flaenoriaeth ac y byddai'n sicrhau bod staff yn darparu gwasanaeth llinell flaen ragorol.

"Bydda' i'n anelu at adeiladu ar y gwaith gwych sy' wedi ei wneud yn barod - a gwella lefelau datrys troseddau," meddai.

'Ffydd'

"Ond nid mater o ystadegau yn unig yw hyn ond mater o wasanaethau hygyrch a ffydd y cyhoedd yng ngwasanaeth yr heddlu.

"Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â thrigolion a gwrando ar eu pryderon.

"Yn benodol, mae daearyddiaeth ardal yr heddlu'n golygu heriau y bydda' i'n ceisio eu deall fel bod modd cwrdd ag anghenion pawb, gan gynnwys rhai sy'n byw mewn cymunedau mwy ynysig."

Dywedodd y byddai'n anelu at gael gwared ar wastraff, lleihau biwrocratiaeth a sicrhau bod "pob ceiniog" fyddai'n cael ei gwario'n arwain at wasanaeth rhagorol i'r cyhoedd.

Cafodd comisiynwyr heddlu eu hethol yn Nhachwedd a nhw'n sy'n gosod blaenoriaethau'r heddlu, yn cadw golwg ar gyllideb a phenodi prif gwnstabl.

Bydd Mr Prince, sy'n briod a chanddo ferch ac yn byw yn ne Powys, yn lle Jackie Roberts gafodd ei phenodi ym Mehefin y llynedd.

Hi oedd y fenyw gynta' yn y swydd.