Cwest: 'Perygl i bobl ar draeth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Michael Maguire: Bwled grwydr darodd ei ben.

Mae cwest wedi clywed y gallai twristiaid ar draeth fod wedi bod mewn perygl y diwrnod y cafodd milwr ei saethu'n farw.

Bu farw Michael Maguire ar safle hyfforddi Castlemartin wedi i beiriant saethu danio 0.6 o filltiroedd i ffwrdd.

Bwled grwydr darodd ei ben.

Clywodd cwest yng Nghaerdydd y gallai'r bwledi fod wedi cyrraedd traeth Freshwater West.

Nid oedd Maguire o Swydd Corc yn gwisgo helmed.

Roedd y milwr, aelod o Fataliwn Cyntaf y Gatrawd Frenhinol Wyddelig, mewn cae lle oedd milwyr yn arfer bwyta.

Dywedodd yr arbenigwr arfau, Capten Gary Palmer, fod milwyr yr oedd Is-gapten Jonathan Price yn eu gorchymyn wedi saethu y tu allan i "ardal saff".

Ddim yn beryglus

Nod yr ardal oedd sicrhau nad oedd bwledi'n beryglus i unrhyw filwr arall ar y safle hyfforddi.

Clywodd y cwest nad oedd camau digonol wedi eu cymryd y diwrnod dan sylw.

Dywedodd Capten Palmer y gallai'r peiriant saethu daro unrhywun o fewn 1.8 o filltiroedd neu 2.9 o gilomedrau.

Dywedodd y crwner, Mary Hassall: "Mae tua 2.5 o gilomedrau rhwng Dinbych y Pysgod a'r traeth ... felly gallai bwled gyrraedd traeth Freshwater."

Atebodd y capten: "Gallai, os nad oedd yn taro unrhywbeth ar y ffordd."

Mae'r cwest yn parhau.