Gwahardd cyn-reolwr am oes

  • Cyhoeddwyd
Mike ScottFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Mike Scott yn cael gwneud cais i godi'r gwaharddiad am 10 mlynedd

Mae cyn-reolwr Clwb Rygbi Cymry Llundain wedi cael ei wahardd rhag cael unrhyw gysylltiad â byd rygbi am oes.

Ymddangosodd Mike Scott gerbron panel disgyblu Undeb Rygbi Lloegr i ateb cyhuddiad o "ymddygiad sy'n niweidiol i fuddiannau'r undeb neu'r gêm".

Roedd y cyhuddiad yn ymwneud ag achos o'r clwb yn defnyddio chwaraewr nad oedd yn gymwys mewn deg gêm yn Uwchgynghrair Aviva y tymor hwn.

Ddydd Iau cafodd y clwb gosb o bum pwynt a dirwy o £15,000 ac mae'r clwb yn bwriadu apelio.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Tyson Keats mewn 10 gêm i Glwb Cymry Llundain

Dogfennau ffug

Y chwaraewr dan sylw yw'r mewnwr Tyson Keats chwareodd 10 gêm y tymor hwn pan nad oedd wedi cael ei gofrestru gydag Undeb Rygbi Lloegr.

Y clwb ei hun ddaeth â'r mater i sylw'r undeb wedi ymchwiliad mewnol fis diwethaf. Roedd y clwb am bwysleisio nad oedd bai o gwbl ar Keats yn yr holl fater.

Roedd Scott wedi rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol i'r corff llywodraethol yng nghyswllt cofrestru Keats.

Mewn datganiad dywedodd Undeb Rygbi Lloegr: "Cafodd Mike Scott ei wahardd rhag rheoli, hyfforddi na chwarae rygbi a rhag bod yn aelod o unrhyw glwb am oes gan y gwrandawiad disgyblu.

"Ni fydd cyn-reolwr Clwb Cymry Llundain yn cael gwneud cais am godi'r gwaharddiad am 10 mlynedd."

Fisa

Roedd Scott wedi dweud wrth y clwb bod y mewnwr wedi derbyn fisa gan fod ei daid wedi ei eni yn Lloegr.

Fe fyddai hynny wedi golygu bod y clwb yn derbyn taliad gan yr undeb gan y byddai Keats ar gael i chwarae i Loegr.

Ond doedd Keats ddim wedi derbyn fisa.

Ar ôl gofyn i Keats arwyddo ffurflen wag, fe wnaeth Scott gyflwyno dogfennau ffug i'r undeb oedd yn honni bod Keats wedi ei eni yn Christchurch, Lloegr, yn hytrach na Christchurch, Seland Newydd, a bod ganddo basport y DU.

Roedd Scott wedi derbyn y cyhuddiadau yn ei erbyn ac mae wedi cael rhybudd gan yr heddlu.