Lluniau dramatig ar y we o ddringwr yn disgyn yn Eryri

Llun camera pen Image copyright Mark Roberts
Image caption Mae'r fideo yn dangos Mark Roberts yn disgyn i lawr y llethr ar gyflymder uchel

Mae delweddau yn dangos dyn yn disgyn 100 troedfedd (30 metr) i lawr llethr yn Eryri wedi cael eu cyhoeddi ar y we.

Roedd y dringwr a'r ymgynghorydd diogelwch Mark Roberts, 47 oed, yn gwisgo camera ar ei ben pan gollodd ei afael wrth ddefnyddio ceibiau eira a llithro ar gyflymder dros greigiau ac eira.

"Mae rhywun yn ceisio peidio mynd i banig a gobeithio am lwc," meddai Mr Roberts ar wefan Cyngor Mynyddwyr Prydain, sydd wedi cyhoeddi'r ffilm.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty gydag anafiadau i'w bigwrn ond doedd o ddim wedi'i anafu'n ddifrifol.

Llithro

Fe ddigwyddodd tra roedd Mr Roberts yn dringo ger Crib Goch gyda dau ddringwr arall ym mis Chwefror.

Wrth hel atgofion am y digwyddiad, dywedodd: "Unwaith yr oeddwn i wedi colli'r ddwy gaib, roedd yn fater o ddefnyddio fy mreichiau, dwylo, coesau a thraed yn yr eira i geisio arafu fy hun.

"Yn ffodus fe wnes i lithro ar greigiau i fy chwith, wnaeth fy arafu tipyn ond a achosodd i mi droelli, ond roeddwn i'n dal i allu edrych am gyfleoedd i geisio stopio.

"Daeth i ben gyda chwymp ar ddarn o ysgafell neu dwll, ac roedd fy mag a fy esgidiau'n ddigon i fy stopio.

"Roeddwn i wedi cael dipyn o sioc ac roeddwn i'n gwybod fod 'na rhywfaint o niwed i fy mhigyrnau, oedd yn brifo tipyn wrth i mi symud."

Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis a hofrennydd o Awyrlu'r Fali ar Ynys Môn eu galw i helpu wedi'r digwyddiad.

Aethpwyd â Mr Roberts mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Dywedodd aelod o'r tîm achub mynydd, Elfyn Jones: "Mae damweiniau fel hyn yn digwydd ond roedd gan Mark offer da, ac roedd yn gwisgo helmed. Mae'n siŵr bod hynny wedi achub ei fywyd."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.