Tribiwnlys: 'Trin athrawes yn ffiaidd'

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Howell's, DinbychFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu Helen Price yn gweithio yn Ysgol Howell's, Dinbych am 13 mlynedd

Mae dynes gafodd ei ddiswyddo gan ysgol fonedd i ferched yn Ninbych wedi dweud wrth dribiwnlys ei bod wedi cael ei thrin "fel anifail" gan ymddiriedolwyr yr ysgol.

Dywedodd Helen Price, cyn-bennaeth gofal bugeilio Ysgol Howell's ei bod wedi cael ei gwahardd o'i swydd dros dro oherwydd ei pherthynas â'r cyn-brifathro, Bernie Routledge.

Mae'r ddau yn honni eu bod wedi eu diswyddo'n annheg .

Mae'r tribiwnlys yn yr Amwythig wedi clywed fod Mr Routledge wedi ei gyhuddo o sgyrsiau "amhriodol" gyda disgyblion.

'Ffiaidd'

Cafodd Mr Routledge ei wahardd o'i swydd dros dro fel pennaeth yr ysgol ym Mai 2011 yn dilyn pryderon ynglŷn â'i ymddygiad ac wedi iddo gyfathrebu â disgyblion ar wefan Facebook.

Cafodd Mr Routledge ei ddiswyddo'n ddiweddarach yn dilyn gwrandawiad disgyblu.

Cafodd Ms Price, fu'n gweithio yn yr ysgol am 13 mlynedd hefyd ei gwahardd o'i swydd dros dro cyn cael ei diswyddo.

Dywedodd Ms Price wrth y tribiwnlys nad oedd wedi gwneud dim byd o'i le.

Mae hi'n dweud fod yna ymgyrch wedi bod i gael gwared ohoni oherwydd ei pherthynas gyda Mr Routledge.

Ychwanegodd fod ganddi berthynas waith da gyda'r ymddiriedolwyr Robbie a Nicola Locke tan fis Ionawr 2011.

Ond honnodd Ms Price ei bod wedi cael ei thrin mewn modd "ffiaidd ac annheg iawn" ar ôl hynny.

Achos cwyn

Dywedodd Ms Price wrth y tribiwnlys fod celwyddau wedi eu dweud amdani ac am ei gwaith a phenderfynodd dwyn achos cwyn yn erbyn yr ymddiriedolwyr.

Ychwanegodd ei bod yn dal i aros am ganlyniad yr achos ac nad oedd wedi cael gwrandawiad disgyblu.

Clywodd y tribiwnlys fod Ms Price wedi beichiogi tra'u bod wedi ei gwahardd o'r gwaith dros dro.

Ychwanegodd ei bod wedi derbyn llythyr yn terfynu ei chyflogaeth ddiwrnodau cyn yr oedd i fod dychwelyd i'w gwaith.

Clywodd y tribiwnlys fod y llythyr wedi cynnig i Ms Price apelio yn erbyn y penderfyniad ac fe wnaeth hynny, ond ni chafodd unrhyw ymateb.

Mae'r tribiwnlys yn parhau.