BBC Cymru Fyw

Heddlu'n ymchwilio i farwolaeth bachgen yn Sir Benfro

Published
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth bachgen 12 oed yn ei gartref yn Sir Benfro dros y penwythnos.
Nid yw ditectifs yn ystyried marwolaeth y bachgen o Templeton ger Arberth yn un amheus.
Mae pobl leol yn dweud mai Sulien Lewys yw enw'r bachgen oedd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf.
Mae'r crwner wedi cael gwybod.