Ymchwil i ffigyrau cam-drin rhywiol gan ferched

  • Cyhoeddwyd
Merch ifanc
Disgrifiad o’r llun,
Cynnydd yn nifer y merched sy'n derbyn cymorth oherwydd eu bod wedi cam-drin eraill

Mae 'na gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y merched yng Nghymru sy'n derbyn cymorth oherwydd eu bod wedi cam-drin eraill yn rhywiol.

Mae elusen Barnardo's wedi cynnal gwaith ymchwil i'r ffigyrau.

Dywed prosiect Taith - sy'n berchen i Barnardo's Cymru - fod 11% o'r 128 o bobl ifanc wnaeth dderbyn cymorth ganddyn nhw'r llynedd oherwydd ymddygiad rhywiol anaddas yn ferched ifanc neu yn ferched yn eu harddegau.

Dywed seicolegydd sy'n gweithio i'r Swyddfa Gartref nad oes gwaith ymchwil i ferched ifanc o'r fath wedi ei wneud o'r blaen.

Dros y degawdau diweddar mae gwaith ymchwil wedi canolbwyntio ar droseddwyr rhyw sy'n ddynion, ac mae yna waith hefyd wedi bod ar fechgyn ifanc a merched hŷn sy'n droseddwyr rhyw.

Ond cred Prosiect Taith fod angen gwaith ymchwil i ferched ifanc.

Mamol

Mae'r prosiect yn helpu pobl rhwng wyth a 21 oed sydd ag ymddygiad rhywiol anaddas.

"Yn aml mae pobl yn credu na fyddai merched yn gwneud hyn oherwydd eu bod i fod yn famol, y nhw sy'n gwarchod plant," meddai Denise Moultrie o Prosiect Taith.

Mae'r prosiect yn helpu pobl ifanc sy'n cael eu cyfeirio atyn nhw gan yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol.

"Rydym yn poeni nad yw'r system yn darganfod merched ifanc sydd ag ymddygiad rhywiol anaddas.

"Golygai hyn nad ydyn nhw'n derbyn triniaeth.

"Mewn achosion o'r fath mae ymyrraeth gynnar yn angenrheidiol."

Dywedodd Ms Moultrie fod yr elusen wedi gweld cynnydd yn nifer y merched ifanc sydd ag ymddygiad rhywiol anaddas yn y pedair blynedd diwethaf.

Yn ôl sawl gwaith ymchwil, plant sy'n gyfrifol am gam-drin rhywiol ar blant mewn traean o'r achosion.

Ond nid oes ffigyrau am faint o'r achosion sy'n cael eu cyflawni gan ferched na pham.

Mae'r prosiect, fydd yn para tair blynedd, wedi derbyn £265,000 o'r Gronfa Loteri Fawr.

Atal aildroseddu

"Yr hyn rydym yn gwybod am bobl ifanc sy'n cam-drin yn rhywiol yw eu bod nhw hefyd yn fwy na thebyg wedi cael eu cam-drin," ychwanegodd Ms Moultrie.

"Rydym yn credu bod hynny'n wir wrth drafod merched ond nid ydym yn sicr. Mae yna lot nad ydym yn gwybod."

Dywedodd Sharron Wareham, sy'n gwneud y gwaith ymchwil, eu bod yn gobeithio y bydd yr astudiaeth yn dangos sut i helpu'r merched.

"Yn y pendraw y nod yw ceisio sicrhau nad ydyn nhw'n aildroseddu.

"Rydym hefyd am iddyn nhw gael perthynas iachus fel oedolion, lle nad ydyn nhw'n cael eu cam-drin."

Mae Richard Beckett, seicolegydd gyda'r Swyddfa Gartref yn helpu Prosiect Taith.

Dywed ei fod o'r farn nad oes gwaith ymchwil o'r fath ar ferched ifanc wedi ei wneud o'r blaen.

"Yn ddiwylliannol mae merched yn cael eu gweld fel y rhai sy'n magu teulu, ac felly mae yna rwystrau diwylliannol i feddwl am fenywod a merched fel pobl sydd ag ymddygiad rhywiol anaddas.

"Mae hynny yn golygu bod gwaith ymchwil yn y maes wedi bod yn ara' deg."

Ychwanegodd y byddai'r gwaith ymchwil yn helpu darganfod pa driniaethau sydd orau ac yn fwyaf effeithiol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol