Codi campws gwerth £45 miliwn yng nghanol Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff and Vale College
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygiad wedi derbyn £20 miliwn o nawdd gan Lywodraeth Cymru

Mae cynlluniau wedi cael eu datgelu ar gyfer campws coleg gwerth £45 miliwn yng nghanol Caerdydd.

Bydd y gwaith ar Goleg Caerdydd a'r Fro (CCAF), i'r de o'r orsaf drenau yng nghanol Caerdydd, yn dechrau yn yr haf.

Mae disgwyl i'r safle fod yn barod erbyn Hydref 2015.

Yn ogystal â chynnig cyfleusterau addysg a hyfforddiant, bydd yna hefyd fwyty ar y to, campfa, sba, ystafelloedd harddwch a chanolfan gynhadledd.

Cafodd CCAF ei ffurfio yn 2011 wedi i golegau'r Barri a Glan Hafren ymuno.

Mae'r uno'n rhan o ymgais Llywodraeth Cymru i geisio trawsnewid addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Bydd y safle newydd yn cael ei godi yn yr ardal fentergarwch ariannol, ar dir oedd yn arfer â bod yn dir diwydiannol ger Ffordd Dumballs.

'Gweledigaeth'

Yn ôl y coleg, dyma fydd y prosiect adeiladu mwya' yng Nghaerdydd a bydd cyfleusterau yn agored i'r cyhoedd saith niwrnod yr wythnos.

Mae'r datblygiad wedi cael grant o £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

"Pan gafodd Coleg Caerdydd a'r Fro ei ffurfio, roedd 'na weledigaeth i drawsnewid addysg ar draws rhanbarth prifddinas Cymru," meddai Mike James, pennaeth a phrif weithredwr y coleg.

"Fel rhan o hyn, roedd y coleg wedi cyflwyno rhaglen fuddsoddiad cyfalaf 10-mlynedd i greu amgylchedd o'r safon ucha' ar gyfer y gymuned yng Nghaerdydd a'r Fro.

"Dros y degawd nesa', bydd y cynllun uchelgeisiol a chyffrous hwn yn ein gweld yn gweithio gyda phartneriaid, gan sicrhau cyllid a datblygu canolfannau addysg o'r ansawdd gorau.

Ffynhonnell y llun, Cardiff and Vale College
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd CCAF ei ffurfio yn 2011 wedi i golegau'r Barri a Glan Hafren uno

"Mae'r campws yng nghanol y ddinas yn rhan sylweddol o gam cynta'r cynllun hwn."

'Canolbwynt'

Yn ôl Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews, dyma'r math o adeilad sydd ei angen i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith neu addysg uwch.

"Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd yr adeilad newydd yn ganolbwynt i ddysgwyr, cyflogwyr a chymunedau, gan helpu i ddatblygu gweithgaredd economaidd ar draws y rhanbarth," ychwanegodd.

CCAF yw'r diweddara' o nifer o golegau i adeiladu cyfleusterau newydd yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwetha'.

Yn 2007, fe agorodd Prifysgol Morgannwg adeilad yr Atrium, ei safle cynta' yn y brifddinas, ond mae cynlluniau i ehangu'r safle wedi cael eu gohirio am y tro.

Ac yn 2011, roedd Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru'n dathlu cwblhau ailddatblygiad gwerth £22.5 miliwn, oedd yn cynnwys neuadd gyngerdd gyda 450 o seddi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol