Dau athro'n ennill achos diswyddo annheg

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Howell's, DinbychFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddau athro yn gweithio yn Ysgol Howell's yn Ninbych

Mae cyn-brifathro a chyn-athrawes gelf ysgol annibynnol i ferched wedi ennill eu hachos diswyddo annheg.

Cafodd Bernie Routledge a'i gymar, Helen Price, eu diswyddo gan Ysgol Howell's yn Ninbych yn 2011.

Roedd Mr Routledge wedi ei wahardd o'i swydd dros dro gan yr Ymddiriedolwyr, Robbie a Nicola Locke, oherwydd pryderon am ei ymddygiad ac wedi iddo gyfathrebu â disgyblion ar wefan Facebook.

Cafodd ei ddiswyddo yn dilyn gwrandawiad disgyblu a gafodd ei gynnal gan frawd Mr Locke.

Colli enillion

Roedd Ms Price yn honni iddi gael ei diswyddo oherwydd ei chysylltiad â Mr Routledge.

Fe aeth y ddau â'r ysgol i dribiwnlys yn Yr Amwythig, yn honni iddynt gael eu diswyddo annheg ac i'r ysgol dorri eu cytundeb.

Ddydd Mawrth dywedodd panel y tribiwnlys nad oedd unrhyw dystiolaeth i gyfiawnhau diswyddo'r ddau athro.

Dywedodd cadeirydd y panel, John Thomas, fod Mr Routledge a Ms Price wedi eu diswyddo'n annheg.

Dywedodd Mr Routledge ei fod "ar ben ei ddigon" a'i fod wedi'i "cael cyfiawnhad llwyr" yn dilyn yr achos.

Yn ôl llefarydd ar ran Ysgol Howell's: "Ein blaenoriaeth yw sicrhau amgylchedd diogel i'n genethod.

"Mae gennym bolisïau llym ar ddiogelwch plant a gwefanau cymdeithasol i ddiogelu'r disgyblion.

"Dyw'r ysgol ddim yn goddef camymddwyn mewn cysylltiad â diogelwch plant ac fe wnaethon ni weithredu'n briodol i ddiswyddo'r staff dan sylw ac er inni dderbyn nad oeddem efallai wedi dilyn y dull gweithredu cywir rydym yn sefyll ein tir o ran ein gweithred ac fe fyddwn ni'n ystyried apêl."