Diswyddo dyn o Ferthyr wnaeth ymladd siarc yn Awstralia

  • Cyhoeddwyd
Paul Marshallsea gyda'r siarc (chwith)
Disgrifiad o’r llun,
Rhedodd Mr Marshallsea i'r môr a gafael yng nghynffon y siarc chwe throedfedd o hyd gan geisio ei dynnu i ddŵr dyfnach

Mae gweithiwr elusen wedi ei ddiswyddo ar ôl i'w benaethiaid weld fideo ohono yn ymladd â siarc yn Awstralia pan oedd yn absennol o'i waith oherwydd salwch.

Fe wnaeth Paul Marshallsea, 62 oed, o Ferthyr Tudful afael mewn siarc a'i lusgo i ffwrdd gan atal yr anifail rhag ymosod ar blant oedd yn nofio yn y môr ar draeth yn Brisbane, Awstralia ym mis Ionawr eleni.

Cafodd y digwyddiad ei ffilmio gan griw o orsaf newyddion lleol a'i ddangos ar draws y byd ac fe gafodd Mr Marshallsea ei ganmol gan achubwyr bywyd.

Ond yn awr mae Mr Marshallsea wedi ei ddiswyddo gan Glwb Bechgyn a Merched Pant a Dowlais oherwydd "toriad" mewn hyder.

Asgell siarc

Roedd Mr Marshallsea a'i wraig Wendy, 56 oed, yn absennol o'u gwaith am gyfnod estynedig am eu bod dan straen oherwydd gwaith.

Bu'r ddau'n gweithio i'r elusen am 10 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mr Marshallsea gyda'i wraig Wendy a'i ferch Rachel

Treuliodd Mr a Mrs Marshallsea ddau fis yn Awstralia gan ymweld â ffrindiau yno ac roeddent yn cael barbeciw ar y traeth ym mis Ionawr pan welodd rhywun asgell siarc yn y môr.

Fe redodd Mr Marshallsea i'r môr a gafael yng nghynffon y siarc chwe throedfedd o hyd gan geisio ei dynnu i ddŵr dyfnach.

"Pe na fyddwn i wedi achub y plant oedd ar y traeth y diwrnod hwnnw fe fyddai swyddi gen i a'm gwraig o hyd," meddai Mr Marshallsea, oedd yn gydlynydd prosiectau i'r elusen.

'Papurau newydd'

"Roedd straen gwaith...fel bwystfil," dywedodd Mr Marshallsea.

"Cawsom gyngor gan ein meddyg i fynd ar wyliau felly fe aethom i aros gyda ffrindiau yn Awstralia.

"Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai ymladd â siarc yn golygu y byddwn i'n colli fy swydd."

Nid oedd Ymddiriedolwyr yr elusen ar gael pan geisiodd BBC Cymru gysylltu â nhw ddydd Mawrth.

Dywedodd y llythyr diswyddo gafodd ei anfon at Mr Marshallsea: "Pan nad oeddech chi mewn cyflwr i weithio roeddech chi'n ddigon iach i deithio i Awstralia ac yn ôl ffilm newyddion honnwyd ichi afael mewn cynffon siarc gan osgoi cael eich brathu gan neidio o'r ffordd yn gyflym.

"Ymddangosodd y lluniau a'r ffilm mewn papurau newydd a darllediadau teledu."

Yn ôl y llythyr yr unig gam y gallai ymddiriedolwyr elusen ei argymell oedd diswyddo Mr Marshallsea am eu bod wedi colli ffydd ynddo a'i allu i wneud ei swydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol